Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stredoveká spoločnosť

=> spoločnosť => duchovenstvo
=> šľachta
=> poddaný
=> lénna sústava => najprv sa léno udeľovalo len dočasne, neskôr bolo dedičné => vznikla šľachta (právo na
dedičnú držbu pôdy)
Lénna pyramída:
cisár => kresťanský panovníci => šľachta => poddaný

=> cirkevný hodnostári
=> právo => obyčajové právo
=> zákupné (emfyteutické) právo => dedičný prenájom pôdy, za ktorý musel poddaný zaplatiť
=> stredoveká spoločnosť mala poľnohospodársky charakter (90%) => pestovanie obilia, chov dobytka
=> agrárna revolúcia => dediny sa budovali pozdĺž potoka, alebo cesty podľa vzoru stredovekých miest
=> používanie kovového pluhu a náradia, používanie chomúta, nové druhy plodín
=> čierna smrť => 1347 – 1352 n. l.
=> postihla takmer celý kontinent; prenikla do Európy z Ázie
=> šírila sa po hlavných obchodných komunikáciách, námornými aj suchozemskými cestami
=> predpokladá sa, že v Európe zahynulo viac ako 50% obyvateľstva
=> stredoveké mestá => plnili ekonomickú, kultúrnu, politickú funkciu
=> boj za oslobodenie miest => získanie čo najväčšej slobody a vlastnej samosprávy
=> vznik miest => priamym nadviazaním na antické mesto
=> z významnejších remeselníckych a obchodných miest, ktoré sa nachádzali pod hradmi
=> na neosídlenom mieste na základe ekonomickej, vojenskej, či politickej potreby
=> výstavba miest => unifikovane => centrum => trhovisko, námestie s radnicou, farský kostol, cintorín
=> mestské práva => vlastné súdnictvo, míľové právo, právo trhu
=> cech => združoval výrobcov príslušného remesla
=> sociálne rozdelenie obyvateľstva => mešťania => najväčší politický vplyv
=> tovariši, učni, sluhovia => obmedzené využívanie práv
=> duchovenstvo, šľachta, študenti, učitelia => zvláštne predpisy
=> Židia => obchod a úžerníctvo
=> hanza => zvláštne záujmové spoločnosti
=> najvýznamnejšia => nemecká hanza => v naj rozkvete ju tvorilo 150 miest; zanikal vplyvom 30-ročnej vojny a veľkých zámorských objavov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk