referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Matej Korvín. Cesta k Moháčskej katastrofe
Dátum pridania: 02.03.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: orfeus18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 641
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
=> za uhorského kráľa zvolili uhorské stavy mladšieho syna Jána Huňadyho, Mateja Korvína
Matej Korvín (1458 - 1490)
=> v máji 1458 pri Blatenskom Potoku porazil bratríkov
=> 1464 n. l. => Matej Korvín bol oficiálne korunovaný za kráľa
=> po Jiskrovom návrate z Poľska sa zvyšky bratríkov pridali k nemu a spolu bojovali proti kráľovi
=> za pomoci Fridricha III. a Juraja Poděbratského sa Jiskra zmieril s Matejom Korvínom
=> kráľ ho prijal aj s časťou jeho vojska do svojich služieb; Jiskra bol povýšený na uhorského baróna
=> posledný bratrícky tábor pri Veľkých Kostoľanoch dobyl Matej v roku 1467; vodcu Švehlu a ďalších kapitánov dal Matej popraviť, radových vojakov prijal do svojho čierneho vojska ako žoldnierov
=> po likvidácii bratríkov podnikol tri výpravy proti tureckej ríši, kde dosiahol iba čiastočné úspechy
=> hneď potom sa obrátil proti českému kráľovi Jurajovi Poděbratskému (boje 1468 - 1471)
=> po dobytí Moravy sa Matej dal v Olomouci zvoliť časťou českej a moravskej šľachty za českého kráľa (1469)
=> po smrti Juraja Poděbratského sa stal nepriateľom Mateja Korvína aj Vladislav Jagelovský, ktorému Juraj ponúkol český trón
=> 1479 n. l. => dohoda medzi Matejom Korvínom a Jurajom Poděbratským => Morava, Sliezsko a Lužice ostali v Matejových rukách a po jeho smrti sa mali vykúpiť za 400 000 dukátov, v prípade Vladislavovej smrti sa mal stať Matej českým kráľom
=> kráľ podporoval odboj proti Fridrichovi v Rakúsku; postupne dobyl časť Dolného Rakúska a v roku 1485 obsadil Viedeň; snažil sa získať nemeckú cisársku korunu, ale neúspešne
=> vo vnútornej politike obmedzil moc vysokej šľachty, vymenil najvyšších hodnostárov v krajine
=> udelil župnú hodnosť dedične
=> obnovil placetum regium; po smrti Vitéza svojvoľne udeľoval cirkevné hodnosti, ostrihomské arcibiskupstvo udelil 7-ročnému Hypolitovi d`Este, príbuznému kráľovnej Beatrice
=> daňovými reformami trojnásobne zvýšil svoje príjmy; zaviedol daň od komína (každá usadlosť jeden zlatý)
=> vojenskú daň (subsídium)
=> po smrti Mateja Korvína sa na trón dostal Vladislav Jagelovský, ktorý mal povesť dobráckeho a neschopného panovníka; pri korunovačnej prísahe sa zaviazal, že nebude vyberať dane zavedené Matejom Korvínom, čím podlomil základy ekonomiky
=> s Maximiliánom I. uzavrel zmluvu o vzájomnom nástupníctve; Maximilián sa vzdal nárokov na Uhorský trón a Vladislav sa vzdal Matejových výbojov v Rakúsku
=> nedostatočný vplyv kráľovskej moci umožňoval šľachte úplne svojvoľne postupovať voči poddaným
=> celková zlá hospodárska situácia a sociálne napätie viedli v roku 1514 k vypuknutiu sedliackeho povstania, ktoré viedol sedmohradský zeman Juraj Dóža
=> povstanie bolo potlačené a Juraj Dóža ako „sedliacky kráľ“ bol upálený na rozžeravenom tróne
=> výsledkom povstania boli drastické zákony, ktoré prijal uhorský snem na jeseň 1514
=> novými zákonmi sa začalo obdobie upevnenia feudálnych vzťahov, ktoré nazývame nevoľníctvo
=> po smrti Vladislava II. sa stal kráľom Ľudovít II.
=> v čase nedospelosti kráľa krajinu spravovali traja miestodržitelia, neskôr regentská rada
=> celkovú anarchiu zvyšovalo zlé finančné hospodárenie, razili sa menejhodnotné medené mince
=> to vyústilo do baníckeho povstania; strediskom sa stala Banská Bystrica
=> povstanie sa podarilo potlačiť; nad vzbúrencami vyniesli kruté tresty
=> Uhorsko nemalo medzinárodnú podporu v protitureckom boji
=> rozhodujúca bitka medzi uhorským vojskom a tureckou armádou sa odohrala 29. augusta 1526 pri Moháči
=> približne 20 000 vojsko podľahlo tureckej presile
=> Turci bezprostredne ohrozovali Slovensko, ktoré muselo niesť hlavnú ťarchu protitureckého zápasu
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.