referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Rozmach Veľkomoravskej ríše za Rastislava a Svätopluka
Dátum pridania: 02.03.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: orfeus18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 728
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 

Rastislav => 846 – 870 n. l.
=> udržiaval dobré vzťahy s Východofranskou ríšou
=> postavil sa na čelo (s Ratbotom a Karolmanom) v odboji proti Ľudovítovi Nemcovi
=> povolával vierozvestov na územie Veľkej Moravy
=> predtým tu pôsobili iba misionári z Franskej ríše, Istrie a sev. Talianska
=> Michal III poslal Konštantína a Metoda, ktorý prišli roku 863
=> prednášali v staroslovienskom jazyku, založili učilište na výchovu kňazov, šírili slovanské písmo – hlaholiku
Konštantín => filozof, vedec, profesor; zostavil slovanské písmo – hlaholiku, urobil preklady častí Svätého písma do jazyka Slovienov, Proglas

Metod => právnik, opát v kláštore; preložil byzantské cirkevné právo – Nomokánon
=> v učilišti vyučovali teológiu, hudbu, gramatiku, hlaholiku a liturgiu v domácom jazyku
=> v Benátkach obhajovali vo verejných dišputách sloviensku liturgiu proti trojjazyčníkom
=> pápež Hadrián II po preskúmaní bohoslužobných kníh v slovienskom jazyku ich schválil
=> Konštantín prijal rehoľné meno Cyril; zomrel 14. 2. 869
=> na prelome rokov 869 a 870 pápež vysvätil Metoda za biskupa a menoval ho arcibiskupom a pápežským legátom v oblasti Panónie a Moravy
=> na Veľkej Morave vypukla vojna s Východofranskou ríšou
=> Svätopluk vydal Rastislava nepriateľovi a sám padol do zajatia; Metoda zajali vojaci bavorských biskupov
=> Ľudovít Nemec v Auguste 869 podnikol výpravu proti Veľkomoravskej ríši, nebola však úspešná
=> druhú výpravu viedol Karolman, po uzavretí prímeria medzi ním a Svätoplukom bol zajatý Rastislav aj Svätopluk
=> za správcov Veľkej Moravy boli vymenovaní Engelšak a Viliam; domáce obyvateľstvo sa však proti nim vzbúrilo a spolu so Svätoplukom, ktorého medzitým prepustili a poslali aj s bavorským vojskom na Veľkú Moravu porazili Engelšaka a Viliama
=> po bojoch s Bavormi sa Svätopluk zaviazal platiť ročný poplatok a zachovávať vazalský vzťah, čím získal neutralitu, ktorú využil na upevnenie vnútorného postavenia i na výboje
=> 873 n. l. => Metod sa na zákrok pápežskej kúrie dostal z bavorského väzenia
=> Metod sa stal predstaveným pre domácich aj nemeckých kňazov
=> nemeckí kňazi obviňovali Metoda, že neučí pravoverne
=> Metod v Ríme obhájil liturgiu v domácom jazyku a pápež Ján VIII roku 880 vydal bulu Industriae tuae, v ktorej Svätopluka a jeho ľud vzal pod ochranu Svätej stolice, vysvätil švábskeho mnícha Wichniga za nitrianskeho biskupa
=> Wiching dosiahol u pápeža Štefana V zákaz slovienskej liturgie, po Metodovej smrti sa ujal vedenia moravskej cirkvi
=> domácich kňazov, ktorí sa nechceli vzdať slovienskej liturgie uväznili alebo vyhnali; odišli do Bulharska, Čiech, Chorvátska a Dalmácie
=> Kliment pravdepodobne ešte na území Veľkej Moravy spracoval metodov životopis
=> na prelome 9. a 10. stor. vznikol mladší variant slovanského písma – cyrilika
=> Svätopluk v 70. a 80. rokoch obsadil územie Vislanska, územie na ľavom brehu Tisy, soľné bane v Sedmohradsku, Pribinovo a Koceľovo kniežatstvo, Čechy a územie Lužických Srbov
=> 892 n. l. => napadla Východofranská ríša Veľkú Moravu, pričom spojencami Arnulfa sa o prvý raz stali kočovné kmene Maďarov
=> po Svätoplukovej smrti sa stal Mojmír II ústredným kniežaťom a Svätopluk II získal Nitriansko
=> okrajové a novopripojené územia sa snažili odtrhnúť, kniežatá českých kmeňov sa podriadili kráľovi Arnulfovi, to isté urobili o dva roky aj Lužický Srbi
=> od 10. stor. ohrozovali územie Slovenska Maďari; pod velením Arpáda obsadili priestor Podunajskej nížiny
=> v bojoch s Maďarmi zahynul aj knieža Svätopluk II
=> v júli 907 n. l. neďaleko Bratislavy porazili Maďari bavorské vojská a na 50 rokov zanikla Východná marka Spoločnosť:
=> v čase rozkvetu boli novým sídliskovým útvarom hradské mestá
=> vládnuce vrstvy boli knieža, veľmoži; potom to boli roľníci a najnižšie boli tzv. dušníci
=> význam Veľkomoravskej ríše spočíval v tom, že Slovieni a Moravania vytvorili v strednej Európe silný štátny útvar.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.