Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Veľká Morava (833-907?)

Pojem VM použil v diele O SPRAVOVANÍ RÍŠE Konštantín Porfyrogenetos (vzdialená morava)
POLITICKÝ VÝVIN:
V Susedstve Pribinovho Kniežatstva na dnešnej Morave sa paralelne vytvorilo Moravské kniežatstvo na čele s vládnom Mojmírov. Okolo r.833 Mojmír porazil Pribinu a spojil obe kniežatstvá do jedného celku, kt. je známy ako Veľká Morava.
Osudy Pribinu:
Pribina so svojou družinou ušiel na juh. (Balatonské územie) Vytvoril Blatenské kniežatstvo – pevnosť Blatnohrad. Po jeho smrti r.861 vladol Blatenskému kniežatstvu jeho syn Koceľ.
VM bola pomerne veľkým štátnym útvarom. V jeho polit. dejinách je dominantný neustály konflikt s Franskou ríšou, kt. toto územie pokladala za svoju záujmovú sféru. Dochované pramene neumožnili s presnosťou určiť, kde bolo sídlo veľkomoravských panovníkov.
Najvýznamnejšími panovníkmi VM ríše boli Rastislav(*846-x870) a Svätopluk (*871-x894) .
VLÁDA RASTISLAVA:

Rastislav sa stal vojvodom VM vďaka Frankom. R. 846 vznikli v krajine nepokoje,kt. podľa všetkého súviseli s nespokojnosťou s Mojmírovou vládou a s bojmi vnútri dynastie. Východofran.kráľ Ľudovít Nemec so svojím vojskom nepokoje urovnal a Mojmírovskeho synovca Rastislava ustanovil vojvodcom. Rastislav sa v prvých rokoch svojej vlády udržiaval vazalský vzťah voči franskej ríši. Keď sa však v r.853-854 margróf východnej marky Ratbod vzbúril proti Ľudovítovi Nemcovi, Rastislav sa postavil na jeho stranu,čím sa dostal do konfliktu s kráľom. Ľudovít Nemec chcel Rastislava potrestať preto organizoval vojenské výpravy na VM tie sa však skončili neúspešne. Aj Ľudovítov syn Karolman sa ako správca Východnej marky pokúšal vojensky pokoriť VM ale bez výraznejšieho úspechu. R. 859 bol podpísaný mier podľa,kt.získal Rastislav nezávisle postavenie. Rastislav podporoval aj odboj Ľudovítovho syna Karolmana proti otcovi, toto spojenectvo využil aby zaútočil na územie Blatenského kniežatstva. Ľudovít Nemec r 869 podnikol výpravu proti VM – neúspešná. Ďalší útok na VM bol pod vedením Karolmana zaútočil na územie spravovane Rastislavovím synovcom Svätoplukom. Svätopluk sa vzdal Karolmanovi (dohodli sa). To rozhnevalo Rastislava a preto ho chcel dať zabiť ale jeho sprisahanie bolo prezradené. Rastislav bol zajatý Svätoplukom a r.870bol vydatý karolmanovi, odvliekli ho do Regensburgu kde ho súdili, oslepili a vo väzení zomrel.
VLÁDA SVäTOPLUKA:

Bavori nedôverovali Svätoplukovi a preto ho uväznili , v tej dobe Karolman obsadil VM a vymenoval správcov grófov Engelšalka a Viliama, obyvatelia sa proti votrelcom vzbúrilo pod vedením SLAVOMÍRA(pochádzal z mojmírovskej dynastie)
Leto 871 POVSTANIE NA MORAVE pod vedením Slavomíra, Karolman poslal vojsko na VM na čele so Svätoplukom(očistili ho z podozrenia), lenže Svätopluk sa tajne dohodol so Slavomírom prešiel na stranu povstalcov, porazili bavorské vojsko. Svätopluk sa stal pomerne nezávislým panovníkom. R.874 Forchheimsky mier – Ľudovít Nemec uzavrel mier so Svätoplukom(mal platit vazalský vzťah). Obdobie mieru s Východofranskou ríšou využil Svät. Na výboje do susedných území. Obsadil: Vislansko, ľavý breh tisy/dunaja, soľné bane v sedmohradsku, bývale pribinovo kniežatstvo(blatnohrad), uzemie lužických srbov, CZ,. Svätopluková ríša sa až do jeho smrti ubránila cudzím nájazdom. Veľkomoravskú ríšu pospolu udržiavala len silná osobnosť panovníka. Posvätoplukovej smrti r. 894 nastal postupný úpadok štátu.
Pravdepodobne ešte pred smrťou rozdelit Svät.svoju ríšu medzi svojích synov- Mojmír II, Svätpluk II, Predslav(bol asi kňazom). Medzi Svät.II a Mojmírom II však začali konflikty a rozbroje. Oslabenie ríše využili české kniežatstva a odpojili sa od VM ako aj Vislansko a ostatný.
MojmírII. sa usiloval o celistvosť ríše, nechcel byť vo vazalskom vzťahu s inou ríšou. Svätopluk II. sa spojil s bavormi , tým pádom nastali medzi bratmi rozbroje.
R.892 napadla Východofranska Ríša VM. , (spojencami arnulfa-vychodfr.r. boli maďari)
896 vpad Maďarov do poddunajskej nížiny
R. 907 bitka neďaleko Bratislavy v tej dobe sa už predpokladá že na VM neexistovala centrálna moc.
SPOLOČNOSŤ:
AVUNKULÁT- po strýkovi na trón nastupuje synovec
-značne diferencovaná
Knieža- vládca ríše, bol vlastníkom celého štátneho majetku
PALATÍN- radca kniežaťa, zástupca kniežaťa v čase jeho neprítomnosti
KLÉRUS – správca fár mimohrad. Fár(napr. arcibiskup Metod/ Wiching)
ARCHIPRESBYTEROVIA – správca stredísk fár
TAVERNÍK- správca financií, veľmi vysoká funkcia
V súdnom zákone: STAREŠINA – súdna, vojenská funkcia
DUŠNÍCI – bývali otroci,
DVORÍCI – slobodní
Väčšina obyvateľov VM: OSOBNE SLOBODNÍ – ľudové masy
NEVOĽNÍCI
SLUHOVIA, OTROCI
HOSPODÁRSTVO:
Poľnohospodárstvo základ výroby, mnohopoľný charakter, súkromné vlastníctvo, v nížinách- černozem, pestovali obilniny( jačmeň na výrobu sladidiel, sladký med, ovos ako krmivo pre kone) zo zeleniny pestovali napr. kapustu, mrkvu.. , zber lesného medu- brtníctvo , doplnková výživa lov zvery, rýb, vinárstvo- pre cirkevne účely.
Poľnohosp. Technika na vysokej úrovni, výborní spracovatelia železa.
Nástroje: Železná symetricka radlica, asymetricka radlica- odhrňala pôdu na pravu stranu, motyky, rydla, sekery, čeriesla, kosy
Remeslá: výborný v obrábaní železa- kováči, vzniklokovotepectvo, kovolejárstvo- výroba šperkov, zbrane- hroty, kopije, bojové sekery, meče. Keramika z plavenej hliny, zdobená vlnovkami.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk