Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Res publica – Vec verejná - Rím-

510 pred n. l. – 27 pred n. l. obdobie rímskej republiky

Rimania boli spočiatku pastieri.

▪ hlavou rodiny bol otec – PATER

▪ matka, starostlivosť o deti a služobníctvo

▪ otroci – práca na poliach a v dielňach. Prepustenci – prepustení otroci

Republika, vláda občanov prostredníctvom úradníkov.


Republika

patriciovia, plebejci, spolu tvorili ľudové zhromaždenie, dvaja konzuli, senát, tribúni ľudu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk