Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Od pyramídy k Eiffelovke

Architektúra -» "matka" všetkých umení každá stavba vznikla podľa plánu - projektu, ktorý navrhol architekt architektonické štýly v priebehu storočí menili
Egyptská architektúra - prvé stavebné pamiatky patrili mŕtvym vladárom -» Pyramídy
Architektúru ďalej rozvíjali Gréci - používali stĺpy
Rimania - vyznačovali sa oblúkmi, klenbami, kupolami
Románska architektúra = grécka + rímska architektúra v stredoveku - rotundy, baziliky
Gotický štýl - 12. stor., (opak jednoduchých stavieb) vysoké oblúky, stavba veľkých kostolov
Renesančná architektúra - 15. stor. - Taliansko - prihlásila sa ku gréckej a rímskej architektúre
Baroko - 17. - 18. stor., Európa - zložitá a bohatá výzdoba
Klasická architektúra - 19. stor., návrat ku gréckej a rímskej architektúre
Moderná architektúra - 20. stor. - nové materiály -» betón, železo, oceľ, sklo

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk