Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

O jazyku a písme

Vývoj jazyka: zvuky - výkriky - reč - písmo
Každé ľudské spoločenstvo si vytváralo svoj vlastný jazyk. Ľudia sa pokúšali zaviesť jazyk, ktorému by rozumeli všetci v stredoveku to bola latinčina, dnes angličtina
Vývoj písma:
Klinové písmo – je to prvé písmo a vynašli ho Sumeri
Hieroglyfické písmo – vynašli Egypťania
Hláskové písmo – vynašli Feničania
Grécka abeceda – Gréci prevzali písmo od Feničanov
Hlaholika - prvé slovanské (slovienske) písmo
Latinka – Etruskovia prevzali písmo od Grékov a zdokonalili ho – týmto písmom píšeme dodnes.
- 12. storočie - v Európe sa začalo písať na papier

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk