Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

1944-1947

Slovensko na dejinnej križovatke

1944 (povstanie)-vznik systému 2 pol.strán-KSS (Karol Šmidke, Viliam Široký) a DS (Ján Ursíny, Jozef Lettrich)


marec 1945 - Moskva: Beneš + SNR - podoba budúceho československého štátu. Tón udávali komunisti, opierali sa o autoritu ZSSR, kľúčové ministerstvá ,1/3 poslancov v parlamente; SNR-návrh rovnocenné postavenie Slovenska


5.4.1945 - košický vládny program - podpora ČA, zákaz prav.strán (HSĽS), zákaz org. a spolkov podpor.režim SR


1945 - odsun nemeckej menšiny z ČSR,

       vytvorenie retribučných súdov- súdenie previnilcov 1938-1945
           pozemková reforma
           zoštátnenie kľúčových priem.odv.
           SNR - nositeľka zákonodar. a výk. moci na úz. Slov


1945 - dekréty


1945 - tajná zmluva ČSR-ZSSR-ťažba uránu v čechách


od 1945 - ľudovodemokratický politický systém; preverovanie štát. a ver. zamestnancov

           Národný front=umelá koal.pol.strán, opozícia nebola povolená
                KS-vládna politická strana,rozhodujúce slovo, cenzúra...
                Polroka po obnove ČSR-autoritatív.vláda prezidenta(bez parlamentu)


1945/8 - Beneš prezident ČSR


1945/6 - 3praž.dohody-odobranie kompetencii SNR v prospech vlády, prezidenta a parlamentu


2.6.1945 - 1.pražská dohoda(Zbor poverníko bol zodpovedný SNR®vláde)


11.4.1946 - 2.pražská dohoda(obmedzenie právomoci menovania vys.štát.úradníkov)


26.5.1946 - Parlamentné voľby: Slov- DS(62%) KSS(30%); po zák.HSĽS-voliči ®DS(Aprílová dohoda)ČS- víťaz KSS


27.6.1946 - 3.pražská dohoda(reakcia KSČ a KSS na výsledok volieb na Slov.;úplná degradácia slov.orgánov)
ČSR sa neobnovila v pôv. predmníchovských hraniciach-strata Podkarpatskej Rusi


1946 - Nová hranica s Maď.(mier.konf Paríž)


1946 - výmena obyvateľstva ČSR-Maď


1946 - parlamentné voľby


1947 - na nátlak ZSSR(Stalin) odmiet. Marshallovho plánu


1947 - začiatok2ročného plánu
           vzostup priem.výroby v ČSR


18.4.1947 - poprava J.Tisa v Ba
                   Štátna Bezpečnosť-vykonštruované spojenie medzi skupinami slov.emigrantov(K.Sidor, F.Ďurčanský) a vodcami DS


1947 - politická kríza na slovensku
           sept.1947-na Slov. odhalené“sprisahanie“® gen.tajomníci DS-ján Kempný,Miloš Bugár-väzenie, ohrození aj J.Lerttrich, J.Ursíny –

       KSČ prirovnávali ku akciám henleinovcov v Česku(1938)žiadali zákaz činnosti DS/očistu a zmenu politiky


30.10.1947 - Zjazd závodných a zamestnaneckých rád= otvorenáý útok proti DS-žiadanie odstúpenia Zboru Poverníkov®menšina podala demisiu(G.Husák)Ţ generálka na štátny prevrat vo februári 1948
                     Moskva tolerovala špecifické cesty k socializmu


1947 - zhoršenie vzťahov ZSSRŰUCS, GB,

júl 1947 - revízia pozemkovej reformy-skonfiškovanie pôdy nemcov, maďarov
                   zákl.veci dennej potreby-na prídel-odstránenie až v 1953
                 lístkový systém- vznik čierneho trhu


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk