Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Barok- dejepis 8.ročník

Reformácia oslabovala postavenie katolíckej cirkvi. Cirkev sa preto snažila získať späť stratených veriacich. Najviac sa o to usiloval jezuitský rád, ktorý založil španielsky šľachtic Ignác z Loyoly.

Z podnetu cirkvi barokoví umelci odmietali jednoduchosť renesancie. Práve naopak, vsadili na zložitosť a nepravidelnosť tvarov a prezdobenú nádheru kostolov. Silný zážitok, úžas a ohromenie malo upevniť v človeku vieru v silu katolíckej cirkvi a štátu. Barokové kostoly boli zvyčajne zastrešené kupolou.

Barok vyrástol z talianskej renesancie a má svoj pôvod v Ríme. Odtiaľ sa rozšíril do katolíckej Európy. Ako umelecký štýl našiel barok svoje uplatnenie aj vo svetskom staviteľstve. V barokovom slohu boli postavené mnohé šľachtické paláce v mestách, zámky a kaštiele. Šľachta v nich vystavovala na obdiv svoje bohatstvo. Takto demonštrovala svoju moc, o ktorú prichádzala.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk