Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

2. svetová vojna

Príčiny vojny                                                                                                                                                                                                                            – Hitler chcel pomstu za Versailské dohody. Chcel vytvoriť Veľkonemeckú ríšu. Ostatné veľmoci sa len prizerali a Hitler stupňoval svoju agresivitu stále viac a viac.
Predtým, než Hitler napadol Poľsko, uzavrel 23.8.1939 pakt o neútočení medzi Nemeckom a ZSSR.
- v Poľsku rozdeluje línia rieky Narvy, Visly a Sanu sféry vplyvu Nemecka a ZSSR (východné Poľsko)

1.ETAPA
Napadnutie Polska
• nemeckí vojaci sa zahrali na poľských vojakov zinscenovali prepadnutie nemeckej vysielačky v Gliwici Poliakmi a tým mala byť zámienka na vojnu proti Poľsku.
• Hitler napadol Poľsko 1.9.1939 a začala sa 2.svetová vojna.
• nacistické vojská zaútočili v apríli 1940 na Nórsko, kvôli náleziskám ropy (prístav Narvic).

Vojenské operácie v západnej Európe
• nemecký útok na západe proti Francúzsku sa začal 10.5.1940. prekvapivou operáciou sa Nemcom podarilo preraziť front.
• 5.6.sa začala 2. časť nemeckého útoku smerom na Paríž. Už 14.6. vstúpili nemecké jednotky do Paríža.
• vojenský útok 6.4.1941 začali nacisti nielen proti Juhoslávii, ale aj proti Grécku. Obe krajiny v krátkom čase kapitulovali.


2.ETAPA
Napadnutie ZSSR
• nemecký útok proti ZSSR sa začal 22.6.1941 na fronte od Severného ľadového oceána až po Čierne more
• Atlantická charta – 14.8.1941 uzavreli spojenectvo VB a USA (podpísaná na lodi v Atlantickom oceáne – mesiac po napadnutí ZSSR). 24.9. pristúpil k Atlantickej charte ZSSR. USA a VB sa zaviazali poskytovať ZSSR hospodársku a vojenskú pomoc. Vznik charty bol 1.krokom k vytvoreniu protihitlerovskej koalície – Veľkej trojky.
• nemecký útok smeroval na Leningrad (900 dní blokáda) - začiatkom septembra 1941 ho obkľúčili
• 6.12.1941 – prelom vo vojne – do Moskvy sa Hitler nedostal (1.neúspech na území ZSSR), vstup Japonska a USA do vojny.

Udalosti na frontoch:
• 7.12.1941 útok na Pearl Harbor – letecký útok Japonska na najväčšiu námornú základňu USA v Tichomorí. USA vypovedali Japonsku vojnu 8.12. a o 3 dni neskôr aj jeho spojencom - Nemecku a Taliansku.
• bitka o Stalingrad – v lete 1942 sa Nemci priblížili k Volge a Stalingradu. Ich útok na Stalingrad sa začal v polovici júla 1942 a v polovici septembra sa už bojovalo priamo v uliciach mesta. Koncom januára 1943 bolo nemecké vojsko nútené zložiť zbrane.
• takmer súčasne s porážkou Nemecka pri Stalingrade nastal zásadný obrat aj v bojoch v Tichomorí, kde prevzali iniciatívu USA


3.ETAPA

• leto 1943 najväčšia tanková bitka
• krátko po teheránskej konferencii 12.12.1943 podpísal Beneš v Moskve zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR.
• leto 1944 operácia Overlord vylodenie v Normandii (Francúzsko)
• 20. júla 1944 sa časť nemeckých dôstojníkov pokúsila o atentát na Hitlera, ten sa však nevydaril.
• západný front bol otvorený 6.6.1944 po vylodení spojencov v Normandii a rozštiepenie nemeckých síl.


4.ETAPA
• február 1945 Jaltská konferencia (povojnové usporiadanie Európy) prijali na nej zásadu o kapitulácii Nemecka (nikto z nich neuzatvorí mier)
• apríl 1945 San Francisko zakladajuca konferencia OSN (52 štátov)
• Nemecko sa rozdelí na 4 okupačné pásma
• 30.4.1945 Hilter spáchal samovraždu aj s Evou Bravnovou
• 5.5.1945 Pražské májové povstanie. Praha bola oslobodená ako posledná a Nemci chceli Prahu zabarikádovať a neskôr zničiť.
• Nemecko kapitulovalo 9.5.1945.

5.ETAPA
• postupimská konferencia (dohoda čo má urobiť Nemecko po vojene):
• demilitarizácia - odzbrojenie
• denacifikácia - zlikvidovanie fašizmu
• demokratizácia - nastoliť demokraciu
• demonopolizácia - zlikvidovanie podnikov, ktoré patrili fašistom
• Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kapitulácii Nemecka.
• 6.8.1945 zvrhlo americké letectvo na Hirošimu atómovú bombu. O 3 dni zničila druhá atomová bomba Nagasaki. 8.8. vstúpil do vojny proti Japonsku ZSSR. To zlomilo odpor Japonska a Japonsko kapitulovalo 2.9.1945.


Konferencie veľkej trojky:
Teherán november 1943
- Stalin (ZSSR), Roosewelt (USA), Churchill (VB)
- bol stanovený dátum otvorenia 2.frontu vo Francúzsku
- otázky budúceho usporiadania sveta
- pripojenie časti V Pruska s prístavom Koenigsberg k ZSSR
- otázka rozdelenia Nemecka a posunutie poľských hraníc na úkor Nemecka
- stredná a východná Európa sa dostáva pod vplyv ZSSR

Jalta 4.-11.2. 1945
- Stalin, Roosewelt, Churchill
- dohodli sa na kooperácii vojenských akcií
- rokovali o povojnovom usporiadaní sveta
- boli potvrdené závery z Teheránu
- rozdelenie Nemecka na okupačné pásma
- určila sa západná hranica Poľska
- veľmoci si rozdelili sféry vplyvu
ZSSR prisľúbil účasť na vojne proti Japonsku

Postupim 17.7.-august 1945
- Stalin, Truman (USA), Attlee (VB)
- potvrdenie predchádzajúcich záverov
- rozhodlo sa o demilitarizácii, denacifikácii a demokratizácii Nemecka a jeho rozdelení na okupačné zóny.
- rozhodlo sa o vysídlení nemeckého obyvateľstva z Poľska, Madarska a Československa

Francúzsko nepatrilo do veľkej trojky, lebo bolo okupované Nemeckom a na juhu bola kolaborantská vláda.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk