Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejiny Austrálie

Dejiny Austrálie

Pôvodní obyvatelia nazývaní Aborigéni, žijú v Austrálii už asi 45 000 rokov. Až do príchodu európskych usadlíkov, ktorí narušili ich pôvodní spôsob života, žili z produktov země a venovali sa lovu zveri a rýb. Ich počet prudko klesal až napokon zostali iba malou časťou celkovej populácie. Prví európski objavitelia
Pred 400 rokmi bola Austrália pre Európanov neznámou krajinou. Na mapách južnej pologule bola vyznačená ako veľká beztvará masa zeme pomenovaná Terra Australis Incognita. neznáma južná zem.
Španielski a portugalskí námorníci sa plavili blízko austrálskych brehov, no prví Európania, ktorí tu naozaj zakotvili, boli holandskí námorníci. Holandské lode už v 17. Storočí uskutočnili niekoľko plavieb pozdĺž západného pobrežia Austrálie. Suchá, pustá zem však na Holanďanov nezapôsobila, a preto sa tu nikdy neusadili.
Prvé britské osídlenie
V roku 1768 vyslala Británia kapitána Jamesa Cooka, aby objavil Neznámu južnú zem. Cook sa vylodil v roku 1770 na východnom pobreží Austrálie, územie vyhlásil za brtiské a dal mu meno Nový Južný Wales. Vo svojej správe označil Cook úrodnejšie východné pobrežie za vhodné na osídlenie. Britská vláda konala podľa jeho odporúčania. Rozhodla sa vyslať niektorých trestancov z preplnených väzníc v Británii na nútené práce do novoosídleného Nového Južného Walesu. Vyslali eskadru jedenástich lodí, na palube ktorých boli trestanci, vojaci a dôstojníci ako aj prvý guvernér Arthur Phillip. V januári 1788 zakotvila eskadra v Botany Bay na východnom pobreží. Botany Bay nebolo vhodné miesto na osídlienie, ale Phillip čoskoro objavil ideálne miesto, položené nižšie v dobre chránenom zálive. Tam vzniklo mesto Sydney.
Rozšírenie osídlenia
Spočiatku mala malá kolónia veľa problémov. Aborigéni sa chovali nepriateľsky, trestanci odmietali pracovať a ľudia trpeli nedostatkom potravín.Po roku 1810 však prišli ´další slobodní prisťahovalci. Začali zakladať farmy a trestancov zamestnávali ako poľnohospodárskych robotníkov. Osídlená oblasť sa postupne rozširovala a rástla aj prosperita usadlíkov. Objavitelia podnikali ďalšie výpravy za dobrodružstvom do neznámych oblastí a mapovali pobrežie. Objavovali nové územia vhodné na osídlenie. K novoosídleným oblastiam pribudla najprv v roku 1804 Tasmánia neskôr Queensland, Západná Austrália, Victoria a Južná Austrália. Najnebezpečnejších trestancov posielali do odľahlých oblastí, napr. do Tasmánie.
Až do roku 1850 boli britské kolónie v Austrálii malé.

Boli to izolované usadlosti roztrúsené po pobreží. Farmári vlastnili rozľahlé lány zeme, na ktorých chovali ovce. Títo majitelia pôdy sa stali veľmi mocnými a bohatými vládcami kolónií. Vo vnútrozemí museli noví osídlenci bojovať o územie s Aborigénmi pričom prišlo o život mnoho domorodcov.
Zlatá horúčka
V roku 1851objavili v Novom Južnom Walese a vo Victorii veľké náleziská zlata. Tieto nálezy viedli k vlnám zlatej horúčky a ľudia tiahli do Austrálie, aby tu nadobudli majetok. Počet obyvateľov prudko stúpal. Zlato zmenilo Melbourne, hlavné mesto kolónie Victoria, na bohatú metropolu s množstvom krásnych budov.
Austrálčania sa stávajú národom
Postupne si ľudia v kolóniach začali uvedomovať, že sú odlišní od Britov a majú svoj austrálsky pohľad na svet a vlastný životný štýl. Povzbudilo ich aj uznanie samostatnej vlády, ktorú Británia povolila kolóniam v roku 1855. Mohli si začať sami riadiť vlastné záležitosti. V období rokov 1850 až 1905 vyrástol z kolónií demokratický štát, v ktorom každý občan, s výnimkou Aborigénov, mal plné volebné právo. Pôvodní obyvatelia Austrálie nemali volebné právo ž do roku 1966.
V roku 1901 získala Austrália samostatnosť. Kolónie sa zmenili na štáty, ktoré sa spojili do Austrálskeho spoločenstva. Ústredná federálna vláda začala riadiť záležitosti celej krajiny a vlády jednotlivých členských štátov majú svoju vlastnú výkonnú moc.
Vývoj v 20. storočí
Napriek tomu, že sa Austrália stala suverénnym štátom, udržiavala si i naďalej spojenie s Britániou. Prijala britský právny i vládny systém a kráľovná Anglicka zostala i kráľovnou Austrálie. Austrália vyslala vojská na pomoc Británii v prvej a druhej svetovej vojne, a to i napriek tomu, že počas druhej svetovej vojny sa sama musela brániť proti útokom Japonska. Austrália zostáva členom Commonwealthu, aliancie bývalých britských teritórií. Od druhej svetovej vojny zosilneli zväzky medzi Austráliou a Spojenými štátmi americkými. V roku 1960 vyslala Austrália svoje jednotky na pomoc Spojeným štátom do Vietnamu. Zosilneli aj styky Austrálie s ázijskými krajinami, najmä v oblasti obchodu a turizmu.
Premena obyvateľstva
V období medzi rokmi 1918 – 1988 stúpol počet obyvateľov Austrálie z 5 miliónov na viac ako 16 miliónov, predovšetkým v dôsledku viacerých vĺn prisťahovalcov. Najmä v priebehu posledných 40 rokov priťahovala imigrantov z celého sveta vysoká životná úroveň, ktorú im Austrália ponúkala.

Títo ľudia veľmi rýchlo zmenili Austráliu z britskej kolónie na krajinu rôznych rás a kultúr, na krajinu, ktorá si však udržuje vlastnú, jedinečnú austrálsku identitu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk