Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zasľúbená zem - Amerika

Osídlenie USA
1620 – skupina kalvínskych puritánov (tzv. Pilgrimfathers) priplávala na lodi Mayflower z Anglicka a založili v štáte Massachusetts mesto Plymouth. Do polovice 17. storočia prichádzali do USA noví kolonisti najmä z Anglicka, Španielska, Holandska a Francúzska. Kolonisti postupne vytláčali pôvodných obyvateľov. Zreteľná bola najmä britská prevaha v kolóniách, čo viedlo k sporom medzi Anglickom a Francúzskom. Situácia dospela až k sedemročnej vojne (1756-63). Bojovali tu Francúzi a Španieli proti Portugalsku a Veľkej Británii. Angličania vyhrali a dostali od Francúzov Kanadu a od Španielov Floridu.
Angličania zaviedli nové zákony potláčajúce kolonistov

Boj kolonistov za nezávislosť
Keď Angličania v roku 1773 zvýšili clo na čaj, nespokojní kolonisti zaútočili na anglické lode a celý náklad vysypali do mora – tzv. Bostonské pitie čaju (Boston Tea Party). 13 kolónií vyhlásilo boj proti Anglicku a na čelo armády sa postavil George Washington. 4. júla 1776 prijali Deklaráciu nezávislosti – odtrhnutie sa od Veľkej Británie a samostatnosť USA. Autorom deklarácie bol Thomas Jefferson. Kolonisti nakoniec vojnu s USA vyhrali, Anglicko uznalo nezávislosť USA a prvým prezidentom sa stal George Washington

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk