Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kríza a pád rímskej republiky

Víťazstvo nad Kartágom prinieslo nielen veľa bohatstva, ale aj množstvo problémov. Rímske obilie bolo čoraz drahšie ako obilie z cudziny. Polia, na ktorých siali roľníci, sa počas ich boja v púnskych vojnách zmocnili bohatí patricijovia. Roľníkov, ktorí stratili pole nazývame bezzemkovia. Štát sa teda rozhodol, že bude dávať bezzemkom lacné obilie zdarma. Problém bezzemkov sa pokúsili vyriešiť tribúni ľudu - bratia Gracchovci. Chceli, aby sa bezzemkom prideľovala štátna pôda, na ktorej by mohli začať siať. Patricijovia nesúhlasili. Pre toto rozhodnutie vznikli nepokoje, pri ktorých obaja bratia Gracchovci zahynuli. V rokoch 73 až 71 pred Kristom otriaslo Rímom Spartakovo povstanie otrokov. Spartakus bol otrokom, ktorý pracoval v gladiátorskej škole. Základ Spartakovho vojska tvorili vzbúrení otroci - gladiátori s bohatými bojovými skúsenosťami. Dohodli sa s pirátmi, že ich prevezú na Sicíliu. Piráti sľub porušili, prezradili Spartakusa a Rimania ich napadli. Spartakus v boji zahynul. Otrokov kruto potrestali - ukrižovali alebo obesili.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk