referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Slovania
Dátum pridania: 15.07.2014 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: markiz15
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 398
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 

SLOVANIA V STREDNEJ EURÓPE, VEĽKÁ MORAVA

Písomné pramene o Slovanoch:

Prvé správy historikov o Slovanoch na území Karpát :
1.stor. Plínius: Naturalis história
Tacitus: Germania - spomínajú spoločenstvá nazývané Venédi, Veneti, Venadi, ktoré žili ako severní
susedia Sarmátov. Tacitus opisuje ich mravy a povahu + kmene Venedov osídlili aj
Karpaty, čo sa odrazilo aj v ich súdobom názve Venedské hory (Karpaty).
pol. 2.stor. Ptolemaios v 3. zväzku Geografie - na území Sarmatska až po Vislu a Sarmatské vrchy (Karpaty) až po Baltské more (Sarmatský
oceán) žilo veľa veľkých a malých kmeňov. Jedným z veľkých kmeňov boli Venedi (Vendi).
koniec 3. stor.  Toto označenie (Venedi, Vendi) sa objavuje aj na Peutingerovej mape.
okolo r. 400 Označenie na Markianovom periple (opis pobrežia krajiny).
pol. 4. stor. Nápis na náhrobku Sv. Martina z Tours - bol vyhotovený pred rokom 580 a umiestnený v bazilike v Tours nad ostatkami Sv. Martina z
panónskej Sabárie, ktorý zomrel okolo roku 397. Opis jeho misijnej činnosti, kristianizácia mnohých etník v strednej Európe vrátane Slovanov
(Sclavus), ale o presnosti textu sa vedú polemiky, z dôvodu, že bol napísaný až v pol. 6.stor.

Hodnovernejšie správy o Slovanoch:

O existencii Slovanov v Karpatoch a na strednom Dunaji upozorňuje správa z r. 448 od rétora Priska
byzantskému cisárovi o jeho ceste k Atilovi, kráľovi Hunov, na ktorej sa stretol s ľudom, ktorý mu ponúkol
nápoj nazývaný medos.
Byzantský historik Jordanes v diele O pôvode a skutkoch Gótov, hovorí o slovanských kmeňoch: Venéti,
Slovieni a Anti, lokalizuje sídla Slovanov v 6. stor., na severe od rieky Visly, na juhu až po Balkán, na
východe po rieku Dneper, už zo začiatku 6.stor. existujú správy o útokoch slovanských Antov a Slovienov na
dolnú hranicu Byzancie.
Byzantský historik Prokopios: História (512) v časti O vojne gótskej. Prokopios dobre poznal pomery v stredodunajskej
oblasti, ktoré sa v priebehu 6. stor. zmenili. V tom čase tu už boli Slovania pevne usadení. Slovania spomínaní v súvislosti s bojmi Gepidov
a Longobardov (v 6. stor. sa na longobardský trón násilím dostal Wacho a preto sa skutočný následník trónu Ildiges pripojil k Slovanom a spolu s nimi na stranu Gepidov).

 
Podobné referáty
Slovania SOŠ 2.9546 1007 slov
Slovania SOŠ 2.9623 1064 slov
Slovania 2.9717 808 slov
Slovania GYM 2.9605 689 slov
Slovania GYM 2.9829 697 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.