Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vznik Československej republiky

V roku 1918 12.septembra slov. politici rozhodli o vytvorení Slovenskej národnej rady. 28. oktobra vyhlásili v Prahe Národný výbor samostatnú československú republiku.
30. oktobra sa Slovenská národná strana prihlásla k spoločnému štátu s čechmi - Martinská deklarácia.

V Turčianskom Sv. Martine pôsobilo vedenie SNS na čele s Matúšom Dulom. V Ružomberku pôsobil A. Hlinka a Vavro šrobár.

V Bratislave bolo centrum sociálných demokratov na čele s Emanuelom Sehockým.V Budapešti pôsobil Emil Stodola a Ferdiš Juriga. Vo Viedni pôsobila skupina na čele s Milanom Hodžom.

V roku 1918 začali vystupovať proti Uhorsku aj domáci slovenskí politici. Definitívne rozhodnutie na tajnej porade v Turčianskom Sv. Martine 24. mája 1918, sa slov. politici rozhodli rozísť sa s Uhorskom a vytvoriť spoločný štát s čechmi.
Matúš Dula začal organizovať SNR. Reprezentovala všetky slov politické smery.

Verejné zhromaždenie sa konalo 30. oktobra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. Sa verejne ustanovila SNR a prijalo sa vyhlásenie, ktoré sa nazýva Martinská deklarácia. V nej sa Slováci prihlásili do spoločného štátu s čechmi. Medzitým v Prahe 28. oktobra Národný výbor prevzal moc a prijal prvý zákon, ktorým bola vyhlásená v česko - slovenská republika. Rakúsko - Uhorsko bolo vo vojne porazené a rozpadlo sa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk