referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Príchod starých Slovanov do strednej Európy
Dátum pridania: 26.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: slavik01
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 667
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Príchod starých Slovanov do strednej Európy

Príchod starých Slovanov do strednej Európy je spojený s viacerými okolnosťami dejín. Tradíciou sa zaužívalo, že starí Slovania k nám prišli z východu z povodia riek Dneper, Odra, Visla, Bug. Neznamená to však, že aj územie Slovenska bolo osídľované priamo z východu. Slovanské kmene pôvodne sídlili na sever od Karpát, na východ od riek Odry a Visly a na západ od Dnepra. Na severe toto územie ohraničovali Pripjaťské močiare. Práve z tejto pravlasti sa Slovania rozptýlili, v 5-6storočí, na všetky strany. Aj napriek tomu, už koncom 4. storočia časť Slovanov spolu s Gótmi prekročili dolný Dunaj a zastavili sa na hraniciach Byzantskej ríše. Aj to , že Slovania postupovali spolu s Gótmi dokazuje , že sa naši predkovia stali súčasťou veľkého migračného pohybu(tzv. Veľkého sťahovania národov) Prvé tisícročie nášho letopočtu je poznačené veľkými migračnými pohybmi, miešaním rás a kultúr, vytváraním nových spoločenských vzťahov a tradícii. Práve Veľké sťahovanie národov patrí medzi najvýznamnejšie migračné pohyby doznievajúceho staroveku a začínajúceho stredoveku. Prebiehalo medzi 4-7. storočím a podieľalo sa na ňom jednak romanizované obyvateľstvo bývalej Západorímskej ríše, románsko-grécke obyvateľstvo Východorímskej ríše , rôzne kmene Germánov, Trákov, Keltov a predovšetkým našich slovanských predkov. Dôsledku toho sa vykryštalizovali základné etnolingvistické okruhy. Medzi nimi sa nachádza aj slovanský.
Názory na pravlasť Slovanov neboli ani v minulosti jednotné. Existujú , resp. ja poznám tri teórie príchodu starých slovanských predkov na naše územie. 1. Pôvodne sa za pravlasť Slovanov považoval Balkánsky polostrov. Pretože antický spisovatelia poznali Trákov, ktorí žili na juhu Balkánskeho polostrova. Už teraz môžeme povedať , že to nie je pravda. Tráci boli to etnikum , ktoré sa stalo súčasťou iného migračného pohybu a je viac jako isté , že do styku s predkami dnešných Slovanov ani neprišli.

2. Až do druhej polovice 19. storočia sa za pravlasť Slovanov pokladala Dunajská kotlina, teda čiastočne aj územie dnešného Slovenska. Bola to tzv. autochtónna teória , teda teória o pôvodnosti slovanského obyvateľstva na tomto území. Pre vysvetlenie je potrebné vysvetliť význam slova autochtónny. Pôvodný, týkajúci sa pôvodného obyvateľstva, domorodý. Geologicky je tento pojem charakterizovaný jako nachádzajúci sa na pôvodnom mieste, čo zodpovedá širšiemu pojmu autochtónna teória.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Lexikón slovenských dejín. SPN, Bratislava, Druhé doplnené vydanie 1999 -, /Bartl,J.-Čičaj,V.-Kohútová,M.-Letz,R.-Segeš,V.-Škvarna,D./, Bartl,J.-Kamenický,M.-Valachovič,P.: Dejepis pre 1. ročník gymnázií SPN, Bratislava, 2000,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.