Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matej Korvín životopis

Keď sa v roku 1458 rozpadla personálna únia (spojenie českého a uhorského kráľovstva) v Čechách sa stal kráľom Juraj Poděbradský a uhorské stavy zvolili za kráľa syna Jána Huňadyho – Mateja.
Matej sa narodil v roku 1443. Na trón nastúpil po 20 ročných bojoch o uhorský trón. Matej bol nazývaný Korvín a od začiatku sa javil ako schopný panovník. V odboji proti nemu zostali len bratríci a Jiskra podporovaný cisárom Fridrichom III. Nakoniec sa Jiskra roku 1462 podriadil Matejovi a vstúpil aj s časťou svojho vojska do jeho služieb. Matej sa dohodol s cisárom Fridrichom a ten mu za odstupné vrátil uhorskú korunu a obsadené pohraničné územie. Matej bol potom 29. 3. 1467 korunovaný za kráľa.V bitke pri Kosto-ľanoch roku 1467 zlikvidoval zvyšky armády bratríkov. Ich vodcu Švehlu a viacerých veliteľov dal povešať na výstrahu. Ostatným ponúkol možnosť vstúpiť do jeho prvej elitnej žoldnierskej armády, nazývanej Čierny pluk.
Uskutočnil viaceré daňové reformy, ktorými zvýšil príjmy svojho dvora na 80 tisíc až milión zlatých ročne. Podnikol 3 vojenské výpravy proti Turkom v Bosne, Srbsku a Moldavsku. Neskôr výboje orientoval na západ. Roku 1469 vtrhol na Moravu, a chcel vtedy využiť príležitosť, že pápež uvalil cirkevnú kliatbu na Juraja Poděbradského. Ale pri Vilémove ho obkľúčilo české vojsko Juraja Poděbradského a aby sa vyhol úplnému zničeniu, musel mu sľúbiť sprostredkovanie mieru Čiech s pápežskou kúriou. Matej však nedodržal slovo a dal sa 13. 5. 1469 v Brne korunovať za českého kráľa. Český snem však túto korunováciu neuznal. Počas ustavičných bojov zomrel Juraj Poděbradský, ktorý za dediča českej koruny ustanovil Vladislava Jagelovského. A tak k nepriateľom Uhorska pribudlo aj Poľsko.
Boje sa preniesli aj na uhorské územie. Roku 1471 vpadli poľské vojská na východné Slovensko. Matejova politika vyvolala nespokojnosť domácej uhorskej šľachty, ktorá proti nemu pripravila sprisahanie. Matej nato prišiel a už nazačiatku ho zlikvidoval. Konflikt o nástupe Vladislava Jagelovského na trón sa urovnal dohodou v Olomouci. Podľa nej mali titul českého kráľa obaja. Matej dobyl východné Rakúsko aj s Viedňou, kde preniesol svoje sídlo.
Matej bol rodený vojak, no napriek tomu mal humanistické vzdelanie. Ovládal latinčinu, nemčinu a slovanské jazyky. Za manželku si vzal dcéru Juraja Poděbradského – Katarínu z Poděbrad, s ktorou nemal deti a zomrela roku 1464.

Neskôr sa oženil s Beatriciou Aragónskou, dcérou neapolského kráľa Ferdinanda Aragónskeho, s ktorou nemal tiež potomstvo. Matej sa usiloval zabezpečiť si potomstvo a tak s rakúskou meštiankou Barbarou Edelpack mal nemanželského syna Jána Korvína. Vďaka Beatricii Aragónskej prišlo na uhorský kráľovský dvor množstvo umelcov hlavne z Talianska, ktorí prispeli k šíreniu renesancie a humanizmu v Uhorsku. Roku 1465 požiadal pápeža o povolenie založiť univerzitu. Súhlas dostal. O 2 roky sa na nej začalo vyučovať. Bola to stredoveká univerzita som sídlom v Bratislave s názvom Academia Istroplolitana.V roku 1471 univerzitu opustli mnohé významné osobnosti. Zanikla pred rokom 1490. Matej zomrel 6. 4. 1490 vo Viedni. Príčinou smrti bolo rozčúlenie, keď mu služobnístvo donieslo neumyté figy. Dostal mozgovú mŕtvicu a o dva dni jej podľahol. Po jeho smrti bol za
kráľa zvolený Vladislav Jagelovský, ktorý bol od roku 1471 českým kráľom. Vladislav bol zvolený uhorskými stavmi, ktoré nerešpektovali Matejovu vôľu, aby sa kráľom stal jeho nemanželský syn Ján Korvín. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk