Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grécke dejiny

Rozdeľujeme ich na niekoľko období:

a) Minojské obdobie
Toto obdobie bolo pomenované podľa kráľa Minosa, ktorý vládol na Kréte. Tam vznikla aj prvá grécka civilizácia. Na tomto ostrove Kréťania vybudovali krásne paláce, okolo ktorých boli mestá. Palácov tam bolo 90. Najznámejší bol palác Knóssos, ktorý je známy aj svojím labyrintom. S palácom sú späté grécke báje, ako Theseus, Daidalos a Ikaros...

b) Mykénske obdobie
Strediskom tejto civilizácie bolo mesto Mykény. V tomto mesto uskutočnil nemecký archeológ Schliemann svoje vykopávky. Schliemann objavil Leviu bránu a šachové hroby. V tomto období vznikali aj prvé mestské štáty.

c) Homérske obdobie
Začiatok tohto obdobia súvisí s príchodom Dórov. Tieto kmene rozvrátili vyspelú mykénsku civilizáciu. Základným písomným prameňom pre toto obdobie sú diela Iliada a Odysea, ktoré napísal Homér. Podľa neho sa toto obdobie aj tak nazýva. Prvé dielo Iliada je zamerané na opis trójskej vojny. Odysea hovorí o návrate hrdinu domov, ktorý po ceste zažil rôzne dobrodružstvá. V tomto období vznikali majetkové rozdiely a vznikala rodová šľachta. Rody sa spájali do radov, na čele rodov boli náčelníci. Z náčelníkov sa stáli dedičný vládcovia - králi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk