Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chetiti

CHETITÉ 1600 – 1200 př.n.l.

Bohaté a mocné království Chetitů vzniklo asi v roce 1650 př.n.l., když se v období válek spojilo několik menších městských států. Chetité pocházeli z různých kmenů a používali různé jazyky. Jedním z nich byl jazyk Chattijů, kteří jako první obývali Anatólii. Chetité jako první zpracovávali v té době nejtvrdší kov – železo.

Chetité měli mnoho let pod kontrolou velké zásoby železné rudy. Používali taká dvoukolové vozy, které jim dávali v bojích velkou sílu. Chetité byli velcí válečníci. Uctívali asi tisíc bohů a nejvýznamnějším z nich byl bůh bouře. V roce 1595 př.n.l. vyplenili Chetité Babylonii, ale nakonec se stáhli zpět do Anatolie. Postupem času obsadili Anatolii, Levant, i Sýrii a ohrozili moc Asyřanů a Egypťanů v těchto oblastech.

Chetité často přebírali od jiných národů kulturu a písmo. Z Číny si přivezli například koně. Ve společnosti měli velké slovo bohatí a zcestovalí lidé. Vrcholu dosáhla říše okolo roku 1300 př.n.l. Říše byla napadána různými kmeny ( hlavně mořskými národy ), a postupně se rozpadala.Chetité vytrpěli mnoho, ale nakonec po století válek byli poraženi a obsazeni Frýgy z Balkánu. Jediné co mělo dále na sousední národy velký trvalý vliv byla kultura.

Dodatek:

Chetitský jazyk patří s mnoha dalšími do chetito-luvijské větve indoevropských jazyků. Chetitštinu rozluštil v roce 1915 Bedřich Hrozný.

Chetitské písemnictví bylo poměrně bohaté. Dosud bylo nalezeno asi 20 000 textů ( hymny, texty historické a právnické, mýty..…. ) psaných klínovým písmem.

Zdroje:
Historie světa -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk