Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo Slovensko dalo svetu (významné slovenské osobnosti)

Ján Lipský

-kartograf, v roku 1806 zostrojil súbor máp Uhorska , na ktorom bola poloha určovaná podľa moderných astronomických a zememeračských meraní ; súčasne vytvoril prvý lexikón miest a obcí Uhorska. Ján Sambucus

- najvzdelanejší humanista na viedenskom dvore , zberateľ a vydavateľ antických gréckych a latinských rukopisov. Vybudoval najväčšiu súkromnú knižnicu na svete , ktorá mala 3 100 zväzkov a 600 vzácnych rukopisov .

Dionýz Štúr

- geológ svetového mena , botanik , riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu ; za geologické mapy bol ocenený – 1862 – v Londýne. Samuel Mikovíni

- kartograf svetového mena , vypracoval vlastnú kartografickú metódu a zdokonalil zememeračské metódy. Ako inžinier banských miest budoval umelé vodné nádrže pri baniach .

Matej Piller , Ján Severíni

- autori prvých stredoškolských učebníc prírodopisu v Uhorsku .

Karol Smith

- bratislavský výrobca klavírov ( od roku 1822 ), uznávaný v celej Európe.

Ján Jessenius - Jesenský

-rektor Karlovej univerzity. Napísal viaceré lekárske diela z anatómie a chirurgie , uskutočnil prvú verejnú pitvu v Prahe ( 1600 ) .

Alojz Sokol

- na prvých olympijských hrách v Aténach ( 1896 ) získal bronzovú medailu v behu na 100 m. a v trojskoku 4. miesto. Priekopník olympijského hnutia v Uhorsku. Issac Potter

- technik anglického pôvodu , pôsobil v Banskej Štiavnici. Postavil prvý atmosférický parný stroj na európskom kontinente. Jozef Karol Hell

- banský technik. Roku 1736 vahadlovým čerpacím strojom zachránil štiavnické bane pred zatopením. Ovplyvnil vývoj svetovej banskej techniky a rozvoj baníctva .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk