referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milena
Štvrtok, 9. apríla 2020
Revolúcia v 19. storočí - vplyv na Habsburgskú monarchiu
Dátum pridania: 22.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: letas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 858
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

S Maticou sú spojené aj začiatky organizovania vedeckej činnosti vo vlastivedných a prírodovedných odboroch, k čomu prispel aj časopis Letopis MS. Osobitnú pozornosť venovala Matica mládeži ktorú podporovala na štúdiách a vydávala im učebnice. Matica udržiavala živé styky s ostatnými inštitúciami iných slovanských národov. Matica výrazne ovplyvnila celý národný a kultúrny život na Slovensku a spolu s gymnáziami vychovala novú generáciu slovenskej inteligencie, ktorá nastúpila po obrodeneckej. Úspešný rozvoj národného života si uvedomili aj maďarské vládne kruhy, ktoré sa snažili od polovice 70-tych rokov ich činnosť obmedziť a napokon zakázať.

Rakúsko-maďarské vyrovnanie(1867)

Po prusko-rakúskej vojne v roku 1866 nastali v monarchii nové pomery. Rakúsko i Prusko sa snažili ovládnuť rozdrobené Nemecko v bitke na Sadovej (Hradec Králové) však bola Rakúska armáda porazená. Porážku rakúska využili Maďari k ústupkom. V roku 1867 uzavrela viedenská vláda s maďarskou šľachtou dohodu o rozdelení monarchie na dve časti západná časť: Predlitavsko a východná časť: Zalitavsko. Uhorsko sa značne osamostatnilo, obe časti monarchie spájala osoba panovníka, zahraničná politika, vojsko a financie. Toto usporiadanie trvalo až do roku 1918. V rokou 1867 bola prijatá nová ústava. Uhorsko ovládli Maďari, využili vyrovnanie na vytvorenie jednotného maďarského Uhorska a začali s násilnou maďarizáciou. V roku 1868 bol prijatý zákon podľa ktorého obyvatelia Uhorska tvoria jednotný uhorský národ.

Slovenské národné hnutie po vyrovnaní
Nová politická situácia rozdelila slovenskú inteligenciu na dve politické skupiny: Stará a Nová škola.
Stará škola: sa hlásila k Memorandu a vyzdvihovala najmä požiadavku slovenského Okolia. Od roku 1870 sa združovala okolo slovenských národných novín a preto sa začala nazývať SNS(Hurban, Francisci).
Nová škola:tovrila ju pokroková inteligencia Palárik, Dusarov ale aj podnikatelia Ján Nepomuk Bobuľa. Stará škola sa orientovala na Viedeň. Nová škola sa orientovala na Budapešť. Zriekla sa požiadavky Okolia a sústredila sa na ľudovo-výchovnú činnosť. V čase silného maďarizačného tlaku sa Nová škola rozpadla.


Národnostný útlak po M-R vyrovnaní
Národnostný útlak zosilnel najmä za vlády Kolomana Tisu v roku 1874. Boli zatvorené tri slovenské gymnázia a o rok na to aj Matica Slovenská. Zákon z roku 1879 zavádzal Maďarčinu ako povinný predmet do všetkých škôl na Slovensku. V roku 1883 bol založený Hornouhorský vzdelávací spolok –FEMKE, ktorý sa sústreďoval na pomaďarčovanie slovenskej mládeže. Pôsobil v Nitre. V tomto období zostáva centrom národného hnutia Martin.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.