Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Grécko - kultúra archaického obdobia

náboženstvo
- sformovalo sa
- zohrávalo veľkú úlohu
- spoločnosť stmeľovalo
- humánne, tolerantné
- nepoznalo dogmy
- 3 stupne:
1. st. - bohovia Gaia a Uranos, kt dali do poriadku chaos, usporiadali ho
2. st. - Krónos, kt. zožral 5 svojich detí, iba Dia matka zachránila (schovala ho do jaskyne)
3. st. - bohovia na Olympe
- héros - poloboh
- bohovia - ľudské vlastnosti + nesmrteľní
- určuje charakter kultúry
- náboženské slávnosti = spoločenská udalosť
- nevzniklo kňažstvo, teda ani cirkev
- o chrámy sa starali kňažky, kt. tam žili

filozofia
- vznik v 6. st. p. n. l. - predsokratovská filozofia:
Milétska škola
Eleátska škola
Pytagorejci
Herakleitos
Atomisti
Poeleáti
- hľadanie odpovede na ? „Z čoho vznikol svet? => hľadanie arché
- všetci ako pralátku označili niečo hmotné -> materialistická filozofia

- považovali za normálne homosexuálne i bisexuálne vzťahy
- v maliarstve len farby: bielo - čierna a čierno - červená
- víno pili riedené vodou 1:3

Dionýzes
- zasvätili mu 2 obdobia v roku
- zimné dionýzie (fašiangy)
letné dionýzie - zber úrody a nové víno (vinobranie)

Olympijské hry
- 776 p. n. l.
- na počesť boha Dia
- mesto Olympia - S Peloponézskeho ostrova
- súťažili v atletických disciplínách a v zápasení - súťažili nahí
- v čase OH nemohla byť vojna
- cena pre víťaza: vavrínový veniec + postavenie sochy v rodnom meste a v Olympii
- „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa."
- v duchu kalokagathie
- 1896 obnovenie OH v Aténach

pýtické hry - súťaž v speve a recitácii

nádoby: amfora (na olej, víno), kanvice a čaše (na stolovanie), kráter (k miešaniu vody a vína)

sochárstvo
- typy sôch:
kúros - nahý mladý muž (športovci, harmónia, dokonalosť tela)
koré - mladá dievka v nariasenom splývavom rúchu
sochy bohov v štítoch chrámov

staviteľstvo
stavebné slohy:
-> dórsky
- najstarší
- masívne hore sa zužujúce stĺpy
- nemajú petku
- pravouhlá štvorcová krycia doska - abakus

-> iónsky
- vyššie a štíhlejšie stĺpy
- stojí na petke
- volutová hlavica

-> korintský
- hlavica je kalich zdobený akantovými listami

literatúra
- poézia:
Hesiodos - zakl.
Sapfo
- divadelné hry:
tragédie - bohovia
komédie - každodenný život.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk