Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anglicko (8. - 14. st.)

8. st. - zač. sťahovania Vikingov
- príčiny:
1. náhla zmena počasia - ochladenie
2. lákalo ich veľké bohatstvo, o kt. sa dozvedeli
- sťahovali sa na Z a J, v Angl. vtedy žili Anglovia a Sasi (prišli sem v obd. sťahovania národov), kt. vytlačili Keltov (tí sa potom nasťahovali do Škótska, írska, Walesu a Bretónska)

827 - Egbert zjednotil anglosaské kmene
- na území obsadenými anglosaskými kmeňmi vzniklo 7 kráľovstiev (Essex, Kent…)

Alfréd Veľký
- za jeho vlády došlo k zjednoteniu kráľovstiev (kon. 9. st.)
- bol považovaný za spasiteľa národa, podarilo sa mu poraziť Vikingov

11. st. - Knut Veľký pripojil územie Angl. k Dánsku
- vytv. 1 št. útvar
- územie Anglicka bolo ohrozované dánskymi Normanmi, kt. podnikali námorné cesty, až sa Knutovi Veľkému podarilo ovládnuť územie Anglicka

Viliam Dobyvateľ
- franc. Norman
- vylodil sa na angl. pobreží (záujem o Angl. začali mať aj Normani na S Franc.) ->

1066 - bitka pri Hastingse
- franc. Normani zaútočili na Angl. pod vedením Viliama Dobyvateľa
- porazil posl. dánskeho kráľa a obnovil samost. angl. kráľovstva a bol korunovaný za angl. kráľa

- jeho potomkovia panovali v Angl. do 12. st. (potom Henrichom II. rod Plantagenet)
- za jeho vlády normandská cirkev prosperovala, ale mu podliehala
- na konci života musel stráviť veľa času v Normandii v boji proti franc. kráľovi Filipovi I. - Franc. chceli, aby ich Angl. ako podriadení poslúchali, to sa im však nepáčilo a zač. obd. dlhých sporov

dynastia Plantagenetovcov
- angl. dynastia, kt. -> z franc. grófskeho rodu Anjou
- 1154 - 1485 - 14. angl. kráľov

Henrich II. Plantagenet (1154 - 1189)
- ako prvý Plantagenet bol korunovaný za angl. kráľa
- vlastnil rozsiahle územia vo Franc., mal tam viac území ako franc. kráľ => začal si uplatňovať nároky na franc. trón

Richard Levie Srdce (1189 - 1199)
- syn Henricha II., nastúpil na trón po jeho smrti
- ani nevládol v Anglicku, bol na III. križiackej výprave, zajali ho a zomiera
- viac ako 10 r. sa zdržiaval mimo Angl. => oslabenie kráľ. moci, posilnenie moci šľachty
- na toto obd. sa viaže legenda o Robinovi Hoodovi

Ján Bezzemok (1199 - 1216)
- Richardov brat
- vládol v Angl. zatiaľ čo jeho brat bojoval
- po smrti sv. brata nastupuje na trón
- stratil väčšinu územia vo Franc. v boji s Filipom II. Augustom
- kráľ.

moc oslabená, šľachta si vynútila vydanie listiny ->

1215 - Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd)
- jeden z najdôležitejších dokumentov
- výhody pre šľachtu, rozšírenie jej slobôd => Angl. sa vydaním tejto listiny stáva stavovskou (konštitučnou) monarchiou - moc je v rukách stavov, stavy vládnu prostredníctvom parlamentu, kráľ. moc je obmedzená parlamentom
1. výrazné oslabenie kráľ. moci v prospech šľachty, zabezpečovala šľachte významnú úlohu v št.
2. kráľ musel súhlasiť so zriadením Veľkej kráľovskej rady a zaviazal sa ju pravidelne zvolávať (od 14. st. sa jej začína hovoriť parlament)
3. zaviazal sa, že vš. nové dane vypíše len so súhlasom Veľkej rady a že vš. dôležité rozhodnutia uskutoční len s jej súhlasom
4. zákony mohol prijímať len parlament, mestá mali širokú dávku samosprávy, nepodliehali kráľ. moci
=> položili sa zákl. angl. parlamentarizmu (trvanie prerušené na 4 roky za O. Cromwela).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk