referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Slovenské národné obrodenie (1780 - 1848)
Dátum pridania: 28.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 926
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.89 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
národné obrodenie
- proces premeny feudálnej národnosti na moderný národ
- feudálny národ - stačilo mať spoločné územie
- moderný národ - musí spĺňať 3 zákl. veci: jazyk, územie, kultúra a tradície (nem. filozof Herder v 18. st. takto určil moderný národ)
- polit. rozmer: premena stavovskej spoloč. na občiansku
- ekonom. rozmer: premena feudálnej spoločnosti na kapitalistickú
- NO typické pre strednú Európu:
- rodí sa nacionalizmus
- začiatky sebaobdivu a sebaľútosti
- tradícia sa stáva myšlienkou moderného - návrat k tradícii -> prebudenie, uvedomovanie koreňov, obrodenie

Herder
- 18. st., nem. filozof
- prichádza s novou myšl.
- „Vláda germánskych národov sa skončila, budúce storočie je storočím Slovanov"
- morálku môžu Európe prinavrátiť len holubičie slovanské národy
- naši vzdelanci sa s jeho názormi stretávali v Yenne a Halle
- táto filozofia prišla vhod pri vyostrovaní národnostných problémov v monarchii

spor o autochtónnosť (pôvodnosť)
- zač. 18. st.
- spor o to, kto bol na tomto území prvý
- vyostril sa najmä v Uhorsku, kde sa prejavil 2 teóriami ->

podmaniteľská teória
- Michal Bencsik - profesor uhorského práva na trnavskej uni (uhorské práva - štátne právo)
- tvrdil, že Slováci neexist., lebo ich Svätopluk spolu s územím predal za bieleho koňa a a oni sa včlenili do maď. obyv. ->

Natio Hungarica
- táto myšl. sa vytv. zač. 19. st.
- myšl. jednotného maďarského národa
- feudálno-stavovský št.
- Maďari - vládnuca vrstva
- ostatní - neplnoprávne postavenie

zmluvná teória
- Ján Baltazár Magin
- apológia „Ostne…alebo obrana"
- Maďari sem prišli, my sme ich prijali a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spolunažívaní

- týmto sa začal proces národného sebauvedomovania
- stupňovanie maď. nacionalizmu - Maďari sa cítili zo strany Habs. nedohodnotení
- Jozef II. - zaviedol nemčinu ako jediný jazyk, nedal sa korunovať za uhorského kráľa, ani raz nezvolal uhorský snem - to vš. podporovalo maď. nacionalizmus

1791, 1792 - 2 maďarizačné zákony
- vyostril sa národnostný konflikt
- maďarizácia sa začala postupne v 18. st.
- maďarský nacionalizmus sa stupňoval
- „jeden národ, jeden jazyk, jedno náboženstvo"
- 1791 - maď. sa stáva povinným vyučovacím jazykom
- 1792 - kto neovláda maď., nemá prístup k štátnej správe (úradom)

1780 - Juraj Papánek: Dejiny slovenského národa
- symbolický začiatok NO
- predstavuje Slovákov ako samost. národ

I.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.