referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Osvietenský absolutizmus
Dátum pridania: 07.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Demek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 702
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 

vydal Pragmatickú sankciu najmä po skúsenostiach z vojny o španielske dedičstvo, keď po smrti bezdetného kráľa Karola II. sa uhorskej vetve Habsburgovcov nepodarilo zabezpečiť pre člena svojho rodu španielsku korunu. Podľa Pragmatickej sankcie vláda v habsburskej ríši mala v prvom rade pripadnúť mužským potomkom, ak nebol mužský potomok, dedičské práva mohlo zdediť aj ženské potomstvo, najskôr Karolove dcéry a potom dcéry jeho predchodcov Jozefa I. a Leopolda I. Keďže Karol VI. nezanechal mužského potomka (syn Leopold zomrel v r.1716 ako polročný) dedičstvo po jeho smrti r. 1740 prebrala jeho dcéra Mária Terézia. Snemy rakúskych krajín ju uznali v r.1717 až 1720, české stavy r.1720. Uhorské stavy na sneme v Bratislave 20.6.1722 prijali Pragmatickú sankciu vo forme zákona. Ako protislužbu im panovník musel potvrdiť ich výsady a privilégiá. Mária Terézia

20.októbra 1740 vo Viedni zomrel Karol III. a vlády sa podľa Pragmatickej sankcie ujala Mária Terézia. 16.12.1740 pruský kráľ Fridrich II. vpadol do Sliezska, ktoré si nárokoval za uznanie nástupníckych práv Márie Terézie. 10.apríla 1741 Fridrich II. porazil pri Mollowitzi rakúske vojská a obsadil Sliezsko. 14.5.1741 zvolala panovníčka do Bratislavy snem, ktorý potvrdil výsady šľachty a odsúhlasil mimoriadnu pomoc na obranu proti Prusom. 25.júna korunovali v Bratislave Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú. 11.septembra uhorské stavy zhromaždené na sneme v Bratislave vyhlásením „moriamur pro regina nostra“ (obetovanie života a krvi pre svoju kráľovnú). Uhorsko vyslalo do boja 60 000 vojakov, no šľachtická povinnosť tvorila z toho iba nepatrný zlomok, slovenský a maďarský ľud prelieval svoju krv za záchranu habsburskej dynastie. Avšak aj túto nevoľnícku krv si dali dobre zaplatiť na sneme 1741 potvrdením svojej základnej výsady neplatiť dane. Tento snem je ďalším významným medzníkom vo vývoji uhorského štátu na ceste k dualizmu. Kým v českých zemiach ihneď po skončení vojen o dedičstvo habsburské viedenský dvor začína uskutočňovať absolutistické a centralizačné reformy, zdaňuje dominikál, pôdu v priamej držbe feudálov, zatiaľ uhorská šľachta na sneme v Bratislave r.1751 horko-ťažko pristúpila na zvýšenie štátnej dane o 700 000 zlatých, opäť na vrub poddaných. 12.mája 1743 sa v Prahe uskutočnila korunovácia Márie Terézie za českú kráľovnú.
4.10.1745 vo Frankfurte n. Mohanom korunovali za nemeckého cisára manžela kráľovnej Márie Terézie Františka Lotrinského. Začína sa tak panovanie habsbursko-lotrinskej dynastie. 25.decembra 1745 Mária Terézia a Fridrich II.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Tibenský:Dejiny Slovenska, Lexikón slovenských dejín, Kováč,D.:Slovensko (dejiny)
Podobné referáty
Osvietenský absolutizmus SOŠ 2.9661 1733 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.