Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európska únia

Európske spoločenstvo- ES (angl. European Community- EC) ako integračné zoskupenie 15 európskych krajín bolo vytvorené z týchto organizácii:
Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ
Európske spoločenstvo atómovej energie
Európske hospodárske spoločenstvo
» v r. 1968 sa tieto spoločenstvá zlúčili a vytvorili jedinú inštitúciu Európske spoločenstvo (malo ešte len 6 členských štátov: Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko)

Európske spoločenstvo uhlia a ocele (angl. European Coal & Steel Community) bolo založené v roku:1951 (sídlo: Brusel, zakladajúce štáty: 6 štátov ES)

Európske spoločenstvo atómovej energie- Euratom (angl. European Atomic Energy Community) bolo založené v roku:1957 (sídlo: Brusel, zakladajúce štáty: 6 štátov ES)
Európske hospodárske spoločenstvo- EHS (angl. European Economic Community- EEC) bolo založené v roku: 1957 (sídlo: Brusel, zakladajúce štáty: 6 štátov ES)
» v r. 1991- podpísanie Maastrichtskej zmluvy - zmluva o hospodárskej a politickej únii Európy- Európske spoločenstvo bolo premenované na Európsku úniu (angl. European Union- EU)

Medzi členské štáty Európskej únie (EÚ) patrí:
pôvodné štáty ES: Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko
od r.1973: Írsko, Veľká Británia, Dánsko
od r.1981: Grécko
od r.1986: Španielsko, Portugalsko
od r.1995: Rakúsko, Fínsko, Švédsko.

Zdroje:
Dejepis- pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách- J. Hečková- Enigma 1995 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk