Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Clevelandská dohoda

Prvá dohoda amerických Slovákov a Čechov o spolupráci v čase 1. svetovej vojny. Koordinovala ciele odboja proti Rakúsko-Uhorsku, úsilie za národné oslobodenie a predstavy o vnútornom usporiadaní spoločného štátu Čechov a Slovákov. V dňoch 22. a 23. 10. 1915 ju v Clevelande podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike (A. Mamatey, I. Daxner) a Českého národného združenia ako vrcholových organizácií oboch národov v novej vlasti. Text dohody navrhlo České národné združenie. Za hlavný cieľ považovala získanie samostatnosti českých krajín a Slovenska, federatívne usporiadanie nového štátu s úplnou národnou autonómiou českého a slovenského národa (snem, politická, finančná, kultúrna administratíva, slovenčina ako štátny jazyk). Nový štát mal mať demokratický charakter vrátane všeobecného volebného práva. Clevelandská dohoda bola výsledkom spolupráce slovenských a českých organizácií. Dohoda uľahčila Českému komitétu zahraničnému zverejniť (14. 11. 1915) prvé vyhlásenie o boji proti Rakúsko-Uhorsku a za samostatný česko-slovenský štát. Jej závery v neprospech právomocí korigovala Pittsburská dohoda.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk