referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Sobota, 17. apríla 2021
Európska Únia (EÚ)
Dátum pridania: 26.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peťo18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 279
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Amsterdamská zmluva , podpísaná slávnostne 2.10.1997, bola teda výsledkom dlhodobých rokovaní zástupcov členských štátov , zjednotených v spoločnom európskom projekte, líšiacich sa však svojimi individuálnymi preferenciami. Nová zmluva sa zaoberá do väčších alebo menších podrobností nasledujúcimi problémami a cieľmi:


- byť v čo najužšom kontakte s občanmi, ich očakávaniami a potrebami a presadzovať ich práva
- odtstrániť prekážky voľného pohybu a vytvoriť z Európy bezpečné územie
- zabezpečiť, aby európske požiadavky mali vo svete väčšiu váhu
- zabezpečiť, aby boli inštitúcie únie lepšie pripravené na jej ďalšie rozšírenie. Nová zmluva presadzuje potrebu koordinácie a akcií, podporujúcich zamestnanosť. Upevňuje politiku spoločenstva v sociálnej sfére, v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia.
Pätnásť členských štátov sa v Amsterdame rozhodlo, vychádzajúc z vnútorných pomerov jednotlivých krajín, upevniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu,, drogám a zločinu. Rozhodli sa zosúladiť imigračnú a vízovú politiku, aby sa z Európy stalo územie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
EÚ vytvára väzby medzi členskými štátmi, ktoré z právneho hľadiska siahajú za rámec vzťahov medzi suverejnými štátmi. Samotná EÚ vytvára legislatívu, ktorá sa dotýka európskych občanov a priznáva určité práva, na ktoré sa občania môžu spoľahnúť.Zelená a Biela kniha:

Obidva tieto dokumenty majú za cieľ prezentovať mienku komisie o danom probléme a umožniť tak zainteresovaným stranám vyjadriť svoj názor ešte pred začatím nového legislatívneho procesu.

Zelená kniha publikuje prvé myšlienky, ktoré sú námetmi do diskusie o špecifickom probléme a ten bude predmetom rokovania spoločenstva.

Biela kniha predstavuje podrobnejšie objasnenie iniciatívy spoločenstva. Práve jej prostredníctvom bol zavádzaný program jednotného európskeho trhu Cieľ 2000, a práve v tomto dokumente komisia publikovala svoje návrhy o stimulovaní zdravej hospodárskej súťaže, prosperity a zamestnanosti v Európe.

Európske symboly:
Jedným so spôsobov, ako sa môžu ľudia stotožniť s komplexom politickej identity, akým sú Európa a Európska únia, je používanie symbolov. Od roku 1986 Európske spoločenstvá používajú vlajku, ktorú prijala Rada Európy, s kruhom 12- tich zlatých hviezd na modrom podklade. Počet hviezd nemá nič spoločné s počtom členských štátov, symbolizuje dokonalosť. Od Rady Európy si EÚ vypožičala aj Ódu na radosť Beethovenovej Deviatej symfónie, ktorú používa ako svoju hymnu. Európsky deň je 9. mája.

Mierový plán, na ktorom sa zakladá ideál Spoločenstva, nadobúda kontinentálne rozmery.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.