referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Sobota, 30. mája 2020
Stredoveké latinské kódexy
Dátum pridania: 14.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fuu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 983
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

pol. 15. stor. Kódexy košického konventu prezrádzajú mená viacerých miestnych pisárov a iluminátorov. Ako napr. Vavrinec zo Stropkova prepísal kódex: Zbierka privilégií dominikánov od autorov Naci-Caffarini-ho, Jána Reholtu, Jána Marchesinusa a i. Michal Vandalus „Slauus“ odpísal kódex Tomáša Akvinského r.1466.Kódex Humbert de romanis od Bernarda z Clairvaux pochádza tiež od košického pisára Martina Crausa a pisár Daniel prepísal kódex Perla Dekrétu od Martina z Opavy. Všetky tieto uvedené diela sú dnes súčasťou Batthyányho knižnice v Albe Iulii. Členom košického konventu je pravdepodobne aj Matej zo Starého pri Michalovciach autor-Dejiny Tróje od Guida de Columna. Výtvorom neznámeho člena banskoštiavnického konventu je kremnický kódex z r. 1468 – Kanonické právo – Verše – Pieseň piesní – Honorius z Atunu – Komentár k Sentenciám a i. Výrazne prispeli do stredovekej slovenskej knižnice členovia kartuziánskeho rádu, ktorý sa usídlil na území Spiša, no len veľmi malá časť z nich sa nám zachovala dodnes. Známe nám zostávajú len kódexy: (od) Matej z Janova-Recepty, Latinsko-nemecký slovník a Žaltár-Graduál z 15.stor. Ešte menej kódexov zostalo z radu premonštrátov z Jasova a Lelesi. Františkáni nám zachovali kódex pražskej kapituly- Umenie písať-Listy a listiny-Gregor Veľký: Štyri knihy dialógov-Kázne a i. V Uhorsku pisársku aktivitu zaznamenal aj rad uhorských paulínov. Boli to menej vzdelaní mnísi, z ktorých významnejšie postavenie mal Ján z Bratislavy (kódex Kázne a i.) Popri konventoch sa písané slovo šírilo aj v kapitulách (sídlo zboru kanonikov). Najvýznamnejšie boli- nitrianska, bratislavská a spišská kapitula. Najstaršia kapitulou vydaná a zachovaná v origináli listina pochádza z roku 1249. Vydávali najmä liturgické knihy, teologicko-filozofické spisby, kódexy kanonického práva,atd. Stredobodom pozornosti sú hlavne bratislavské liturgické kódexy, ktorých iluminátorské umenie tvorí základ pre rekonštrukciu vývoja knižnej maľby nielen na Slovensku, ale i v celom Uhorsku. Okrem už spomínaných kníh sa v slovenských knižniciach uchovávali i knihy prírodovedné (napr. J. Buridan: Kvestie o Aristotelových Fyzikách.1.pol.15.stor.), lekárske, glosáre a rozličné druhy slovníkov (napr. Klaretov latinsko-český glosár a Jakub de Voragine: Kázne).
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Sopko: Stredoveké latinské kódexy...
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.