referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Náboženské konflikty (seminárna práca)
Dátum pridania: 16.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: antoin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 677
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 38.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 64m 0s
Pomalé čítanie: 96m 0s
 

Išlo vlastne o mladú bojovnú feudálnu triedu zaslepenú fanatizmom. Ako sa zvyšovala civilizačná úroveň Západu v 13. stor., chladol zápal o boje vo Svätej zemi. Migrácia pútnikov bola tiež súčasťou prenikania obyvateľstva z pomerne preľudneného Západu na Východ. Arabský a byzantský svet predstavoval v konflikte zložku hospodársky a kultúrne síce vyspelejšiu, ale vojensky menej zdatnú. Toho výsledkom je fakt, že Byzancia pri meraní síl podľahla nielen nájazdníkom zo Západu, ale o niečo neskôr natrvalo Východu. Arabskú civilizáciu zachránili práve Turci a egyptskí mameluci. Ich bojovníci boli rovnako krutí a ziskuchtiví ako križiaci. Do ich rúk sa dostala natrvalo hegemónia vo východnej časti islamského sveta. 2.2 Inkvizícia

2.2.1 inkvizícia v Európe
– ( lat. inquirere – vyhľadávať )bola inštitúciou katolíckej cirkvi. Jej úlohou bolo
vyhľadávať osoby, ktorých myslenie a činy sa nezhodovali s jej dobovým učením. Inkvizícia vznikla roku 1184 za pápeža Lucia III. ako biskupská inkvizícia. Bulou Ad Abolendum sa vyhlasovalo, že každý biskup bude pátrať vo svojej diecéze po kacíroch. V roku 1231 pápež Gregor IX. vypracoval zákony a smernice pre túto inštitúciu a jej vedenie zveril (1232) novozaloženému rádu dominikánov, na čele s Domenigom de Guzmán1. Podozrivé osoby vyhľadávala, vypočúvala a dala svetskej moci k výkonu trestu.
Aktivita inkvizície je spätá s pojmom „temný stredovek“. Korene tohto myslenia môžeme hľadať už na sklonku antiky. Boli to cirkevné koncily (zhromaždenia biskupov), ktoré formulovali teologické názory. Tieto sa stali určitou normou. Tí, ktorí ju neprijali, boli vylúčení zo spoločenstva. Keď sa stalo kresťanstvo štátnym náboženstvom, tak sa stali uznesenia koncilov štátnymi zákonmi (od roku 380 n.l.) a „svetské rameno spravodlivosti“ chránilo koncilom schválené dogmy. Počas histórie kresťanských cirkví môžeme pozorovať omyly koncilov, osobné spory a boj o moc, ktoré sa prezentovali pod pláštikom čistoty viery. Takto bol už v roku 385 v Trevíre popravený Priscillianus so svojimi šiestimi spoločníkmi.
Ďalším dôležitým momentom bola interpretácia výroku svätého Augustína(354-430 n.l)., ktorý povedal, že vieru odpadlíka možno zachrániť od zla aj proti jeho vôli, čo sa neskôr objavuje v teologických spisoch ako zdôvodnenie činnosti inkvizície. Katolícka cirkev mala v rukách veľké bohatstvo a moc. Vystupovala ostro voči jednotlivcom a hnutiam, ktorí ju existenčne ohrozovali.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ammanius Marcellinus.: Rímske dejiny, Bratislava, Tatran, 1987, Bednárová, Elena.: Staroveký Rím, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975, Haywood John.: Atlas svetových dejín ,Bratislava , Slovart 2001, Hošek Radislav a Marek Václav.: Rím Marka Aurélia, Praha, Mladá fronta 1990, Hroch M.a kol, .: Králové,Kacíři a inkvizitoři, Praha, Československý spisovatel 1987, Chystáme sa na maturitu-Dejepis, Emigma , 2001, Kdy,kde,proč a jak se to stalo-Readers Digest Vyběr Praha 1997, Kraus,O.:Továrna na smrť. Praha, Čin 1946, Kryveljov, I.A.: Dejiny náboženství I a II , Praha, Mladá fronta , 1981, Minarík, Antoník a kol.: Tacitius z dejín cisárskeho Ríma, Praha, Svoboda, 1976, Rašla, A,Inkvizícia nezomiera.,1. vyd, Bratislava, Obzor 1991
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.