referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Náboženské konflikty (seminárna práca)
Dátum pridania: 16.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: antoin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 9 677
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 38.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 64m 0s
Pomalé čítanie: 96m 0s
 

1526 6 týždňov vo väzení na popud španielskej inkvizície.
Inkvizícia sa v Španielsku považovala za najdôslednejšiu a najtvrdšiu zo všetkých..
Po reconquiste sa Ferdinand Aragónsky a Izabela Kastílska rozhodli v roku 1492 pre nábožensky čisté Španielsko, čo znamenalo po dlhých rokoch spolunažívania rôznych vyznaní vysťahovanie Židov a moslimov do štyroch mesiacov alebo ich krst, príp. smrť. Inkvizícia podnikala zastrašujúce procesy proti conversos, čo boli zdanliví kresťania, ktorí v skutočnosti zostali verní viere svojich predkov. Nútila ich vykonávať autodafé – verejný obrad, pri ktorom „polepšení“ kacíri robili pokánie alebo veriaci dokazovali pravosť svojej viery ( t.j. conversos museli jesť jedlá na bravčovej masti, čo im pôvodná viera zakazuje).
Na conversos sa ukázalo, že náboženské presvedčenie sa nedá odstrániť silou, ale synkretizmom (aj najvyšší inkvizítor Tomas Torquemada a kresťanská mystička Tereza z Ávily boli conversos). Španielskeho právnika, teológa a lekára Michaela Serveta (objaviteľ krvného obehu) väznila inkvizícia. Podarilo sa mu však ujsť k priateľovi Jánovi Kalvínovi do Ženevy. Tento ho dal zatknúť a pred bránami mesta Ženevy r. 1533 pre rúhačstvo upáliť. (Rigoróznosť, s akou bola likvidovaná opozícia u Kalvína, dokazuje ďalších 55 rozsudkov smrti. Okrem toho bola menovaná skupina ľudí, ktorí mali voľný vstup do domu všetkých obyvateľov Ženevy a kontrolovali ich život.) Španielska inkvizícia fungovala až do roku 1826, keď bol upálený 48-ročný učiteľ.
V Portugalsku chýbal „problém Maurov“, avšak bývalo tu veľké množstvo tzv. marranos (zdanlivo konvertovaní Židia). Roku 1530 tvorili 10 % obyvateľstva (100 000 – 150 000). Inkvizícia tu bola zavedená neskôr, v rozmedzí rokov 1536 až 1547, potom však získala rovnaký charakter ako jej španielsky náprotivok. Honba za tzv. novými kresťanmi vyhnala spätne „marranos“ od roku 1580 do Španielska alebo do zámoria, ako napríklad do Brazílie. Obeťou inkvizície sa stal aj bohatý rád templárov. S myšlienkou ich likvidácie prišiel panovník – francúzsky kráľ Filip IV. Pekný. Jeho kráľovská pokladnica totiž bola prázdna, a tak si našiel spôsob, ako ju naplniť. Potrebnú zámienku mu doniesol r. 1305 denunciant a bývalý člen rádu : obžaloba obsahovala body ako kacírstvo, hanenie kríža, spolčovanie s moslimmi a homosexualita V roku 1307 dal kráľ všetkých templárov v krajín e pozatvárať, čo znamenalo, že v žalári sa ocitlo asi 2000 ľudí. Pápež Klement V.( sídliaci v Avignone) vyzval aj ostatných vladárov k prenasledovaniu templárov. Inkvizičné súdy si vynútili doznanie na veľmajstrovi rádu Jacquesovi de Molay. Mnoho členov rádu zahynulo v temnici, alebo na mučidlách. Kto odvolal svoje vyznanie pri mučidlách, bol ako „potenciálny recidivista“ ihneď upálený.
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ammanius Marcellinus.: Rímske dejiny, Bratislava, Tatran, 1987, Bednárová, Elena.: Staroveký Rím, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1975, Haywood John.: Atlas svetových dejín ,Bratislava , Slovart 2001, Hošek Radislav a Marek Václav.: Rím Marka Aurélia, Praha, Mladá fronta 1990, Hroch M.a kol, .: Králové,Kacíři a inkvizitoři, Praha, Československý spisovatel 1987, Chystáme sa na maturitu-Dejepis, Emigma , 2001, Kdy,kde,proč a jak se to stalo-Readers Digest Vyběr Praha 1997, Kraus,O.:Továrna na smrť. Praha, Čin 1946, Kryveljov, I.A.: Dejiny náboženství I a II , Praha, Mladá fronta , 1981, Minarík, Antoník a kol.: Tacitius z dejín cisárskeho Ríma, Praha, Svoboda, 1976, Rašla, A,Inkvizícia nezomiera.,1. vyd, Bratislava, Obzor 1991
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.