referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugen
Pondelok, 18. novembra 2019
Postavení ženy v Islámu
Dátum pridania: 31.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matrix
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 004
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 23m 40s
Pomalé čítanie: 35m 30s
 

Ale jak vnímají svoji situaci tamní ženy, v kontextu jim vlastních hodnot, zpusobu myšlení a životního stylu? Existují dokumenty, které lící hruzné osudy islámských žen - na druhé strane však existují také dokumenty, které zachycují pozitivní zpovedi, kterými se pak ohánejí místní náboženští fanatici. Je treba si tak uvedomit, že postavení ženy v islámském svete se liší stát od státu a podle spolecenských vrstev. Postavení žen v islámských zemích nelze tedy pricítat jen islámu, ale i místním tradicím, zpusobu výkladu Koránu a míre uplatnení šaríi (porovnejme Egypt a Afghánistán).

Postavení ženy v islámu formují dva náboženské prameny. Korán a hadíthy, zprávy o konání a výrocích proroku, a šaríia - islámské právo. Islámská kultura patrí rozhodne ke spolecnostem, které jsou formovány náboženstvím, a proto lze považovat Korán za základní stavební kámen pozice ženy v islámské spolecnosti


3.1 Obraz ženy v Koránu

Pozice ženy formovaná v Koránu vychází z hluboce zakorenené pred-islámské tradice, která se nedala lehce zvrátit. Základní doktrínou Muhammadova ucení je víra jediného Boha. Až druhotným cílem bylo vyrešit morální krizi a vytvorit nový morální kodex. Avšak do nekterých staroarabských kmenových práv a zvyklostí se neodvažoval zasahovat: krevní msta za zabití, neomezený pocet konkubín-otrokyn (4:28), snadnost rozvodu nebo zapuzení manželky. Korán dal vedle omezení ženám i nová práva a nabádal k laskavému zacházení s nimi. Ženám je v Koránu venována jedna z nejdelších súr, súra ctvrtá. Žena se zde objevuje ve trech rolích:
1. jako postava ve vyprávení o biblickém spasení
2. jako biologická a sociální bytost
3. jako verící

ad 1)
Vedle ženy Mohamedova strýce Abu Lahab a jedné z Mohamedovo žen, Zainab, o které se Korán také zminuje je nejduležitejší ženskou postavou Koránu Pana Marie. Podle ní je také pojmenována devatenáctá súra a její jméno je jediné, které korán prímo zminuje. Ostatní ženy, které figurují v príbezích nejsou nikdy pojmenovány vlastní jmény a jsou oznacovány jako ženy svých náležitých manželu, napr. Eva je pojmenována jako manželka Adama. Príklady:
" A ty Adame, obývej s manželkou svuj ráj!"(7:19)
"Adame, obývej s manželkou svou zahradou!(2:35)

ad 2)
Co ríká Korán o ženách ve smyslu biologicko-sociálním?
Postavení ženy stanoví korán o stupen níže než mužovo …

Príklad:
"Muži zaujímají postavení nad ženám proto, že Buh dal prednost jednem z vás pred druhými, a proto že muži dávají z majetku svých (ženám). .." (4:34)

…a žena-clovek má nižší cenu než muž-clovek.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.