Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pohybové hry - na rozvoj vytrvalosti

1. Futbal na malé bránky

Hrá sa na ihrisku s rozmermi 30 x 15 metrov, na ktorom päť metrov od koncových čiar vyznačíme líniu streľby a ako bránku môžeme použiť diel švédskej debny. Proti sebe hrajú dve štvorčlenné družstvá, pričom hráči musia dodržiavať pravidlá: hrá sa bez brankára, strieľať na bránku možno len pred líniou streľby, môže sa použiť odrazenie lopty od bočnej strany telocvične. V hre uplatníme turnajový spôsob, družstvá striedame po 4 až 6 minútach. 2. Zemiakové preteky

Na túto hru je najvhodnejšie futbalové ihrisko. Na jednom konci ihriska vyznačíme štartovú čiaru a potom vo vzdialenosti tri metre od seba poukladáme 40 tenisových loptičiek. tak, aby boli v jednej línii. Vytvoríme dve päťčlenné družstvá a hráčom pridelíme poradové čísla. Na znamenie vybehnú zo štartovej čiary z každého družstva hráči s číslom 1 a snažia sa chytiť prvú loptičku. Ten, ktorému sa to podarilo, beží rýchle späť a loptičku položí na štartovú čiaru pred svoje družstvo. Hráč, ktorý bol v súboji o prvú loptičku neúspešný, beží k druhej loptičke, zoberie ju, beží späť a položí ju za koncovú čiaru pred svoje družstvo. Preteky pokračujú stále rovnako - hráči podľa poradia vybiehajú k loptičke, ktorá je najbližšie a ukladajú ju pred svoje družstvo. Nikdo nesmie zobrať viac ako jednu loptičku a nasledujúci člen družstva môže vybehnúť až vtedy, keď predchádzajúci položil loptičku na zem. V tejto hre môžu o výsledku rozhodnúť už prví bežci - kto vyhrá súboj o prvú loptičku získa okamžite pre svoje družstvo náskok 6 metrov. Ten sa bude s každou nasledujúcou loptičkou zvyšovať vždy o 6 metrov, pravda, za predpokladu, že sa druhému družstvu nepodarí súperov predbehnúť. Takto je tento vytrvalostný súboj napínavý už od začiatku. O víťazovi sa rozhodne až na záver - víťazí družstvo, ktoré prvé prinesie za štartovú čiaru dvadsiatu loptičku. 3. Stíhací beh

Hráčov rozdelíme do troch až šiestich rovnako početných družstiev. Podľa vyspelosti hráčov vytvoríme dráhu dlhú 200 až 400 metrov. Potom rozostavíme družstvá na trati tak, aby boli medzi nimi rovnaké rozostupy. Každé družstvo si zvolí kapitána - bude určovať taktiku, a to predovšetkým bežca, ktorý bude preberať štafetu. Na znamenie vyštartujú prví bežci zo všetkých družstiev. Keď prebehnú jeden okruh, odovzdajú štafetu ďalšiemu členovi svojho družstva. Kapitán sleduje vývoj situácie, a keď sa ich bežcovi blíži štafeta súperov, vysiela na trať najrýchlejšieho bežca, aby odvrátil vyradenie.

Dobrá taktika a spolupráca je veľmi dôležitá. Víťazí družstvo, ktoré ostane v hre ako posledné. 4. Lavína

Hráčov rozdelíme do štvor- až šesťčlenných družstiev. Družstvá sa postavia na štartovú čiaru a ich členom určíme poradové čísla. Pred družstvami, vo vzdialenosti 50 m, označíme métu - čiaru rovnobežnú s postavením družstiev. Na povel vybehnú všetci prví hráči, bežia k méte a späť, tlesknú do ruky druhým, bežia s nimi k méte a späť atď., až beží celé družstvo tam a späť. Teraz ostanú stáť na svojom mieste prví, pri ďalšom behu zostanú stáť druhí atď., až posledný beží sám k méte a späť. Víťazí družstvo, ktorého posledný člen sa vráti ako prvý na svoje pôvodné miesto. Hráči družstva musia bežať v jednej línii. Vzdialenosť méty volíme podľa veku a vyspelosti hráčov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk