Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pohybové hry - na rozvoj sily

1. Súboj skokanov

Na ihrisku vyznačíme dve rovnobežné čiary A a B vzdialené od seba 10 metrov a za nimi štvorec - zajatecký tábor. Jedno družstvo sa postaví za čiaru A a druhé za čiaru B. Na znamenie sa začína súboj - hráči skáču na jednej nohe a v území medzi čiarami sa snažia prinútiť súpera, aby stúpil na obe nohy. Ten, ktorý stúpil na obe nohy, odchádza do štvorca - zajateckého tábora. Môže byť oslobodený, keď spoluhráč preskáče celé územie a dotkne sa ho rukou, potom sa hneď môže znovu zapojiť do hry. Pri súbojoch musia mať hráči paže pri tele, nesmú skočiť súperovi na nohu; pri skákaní možno meniť nohu a ten, kto potrebuje oddych, musí odskákať za čiaru. Hrá sa na určený počet minút (víťazí družstvo, ktoré má po uplynutí časového limitu menej zajatcov), alebo dovtedy, kým jedno družstvo nezajme všetkých hráčov súpera. 2. Na fúriky

Hráči vytvoria dvojice a postavia sa za štartovú čiaru. Jeden urobí podpor ležmo a druhý ho chytí za členky a zodvihne. Na znamenie hráči-fúriky vyštartujú smerom k obrátkovej čiare. Tam si vymenia úlohy a idú späť. Víťazí dvojica, ktorá príde prvá do cieľa. 3. Na kohútov

Dvaja súperi vojdú do kruhu s priemerom 2 metre, postavia sa na jednu nohu, ruky dajú za chrbát. Na znamenie začnú poskakovať na jednej nohe a snažia sa donútiť súpera, aby stúpil na obidve nohy alebo vyšiel z kruhu. Hráči si v priebehu boja nesmú vymeniť nohy a smú do seba vrážať len ramenom. Hrá sa na určený časový limit. 4. Súboj krabov

Dvaja súperi sedia na zemi, rukami sa podopierajú za telom. Na signál sa začnú pohybovať tak, že sa dotýkajú zeme len rukami a chodidlami. Úlohou je prinútiť súpera, aby sa dotkol zeme aj inou časťou tela. Dovolené je len vrážanie do súpera ramenom. 5. Vytlač súpera z kruhu

Dvaja hráči stoja v kruhu s priemerom tri metre. Postavia sa k sebe chrbtami a spoja si vzájomne paže tak, že ich ohnú v lakti. Na znamenie sa snažia vytlačiť súpera z kruhu, pažami musia byť stále spojení. 6. Skoky cez krúžiace lano

Hráči sa rozostavia do kruhu - v strede stojí učiteľ, ktorý roztočí švihadlo. Hráči preskakujú švihadlo, kto sa švihadlo dotkne, má jeden trestný bod. Učiteľ mení rýchlosť a výšku švihadla pri otáčaní. Víťazí hráč, ktorý má po určenom časovom limite najmenej trestných bodov. 7. Pretlač súpera

Na zemi vyznačíme tri rovnobežné čiary dlhé tri metre.

Dvaja hráči sa postavia na strednú čiaru čelom oproti sebe, ruky si vzájomne oprú o boky a pokúšajú sa jeden druhého vytlačiť za koncovú čiaru. Čím kratší časový limit zvolíme, tým väčšia bude aktivita hráčov. 8. Súboj s plnou loptou

Dvaja hráči stoja čelom oproti sebe a v natiahnutých pažiach držia plnú loptu. Na pokyn sa snažia vytrhnúť loptu súperovi z rúk. Kto stratí kontakt s loptou oboma rukami, prehráva. Zápas sa hrá na päť opakovaných súbojov. 9. Hra na čísla

Súperia dve družstvá s rovnakým množstvom hráčov. Každé družstvo sa tajne očísluje a obidve sa rozostavia na opačných koncoch v telocvični tak, aby boli v jednej línii. Uprostred telocvične leží niekoľko metrov dlhé lano, v strede označené farebnou značkou. Učiteľ vyvolá niektoré číslo, hráči, ktorým bolo pridelené, bežia k lanu, chytia ho a snažia sa ho pretiahnuť na svoju stranu tak, aby značku dostali za svoju cieľovú líniu. Po piatich sekundách učiteľ vyvolá ďalšie číslo, hráči, ktorým bolo pridelené, bežia k lanu a pripoja sa k spoluhráčovi. Postupne sa v päťsekundových intervaloch pripájajú ďalšie dvojice. Zvíťazí družstvo, ktoré pretiahne stred lana za svoju cieľovú značku. 10. Mlynček

Súperia dvojice hráčov alebo družstvá, ktoré postupne vysielajú do súboja svojich členov. Súperiaca dvojica je v podpore ležmo, nohy musia byť vo vnútri menšieho kruhu a ruky sa musia dotýkať väčšieho kruhu. Víťazí hráč, ktorý v určenom smere dostihne súpera.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk