referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Rómska rodina
Dátum pridania: 11.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 540
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 38m 10s
Pomalé čítanie: 57m 15s
 

Rómska rodina na Slovensku

Údaje o rómskej rodine pochádzajú zo široko koncipovaného výskumu Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach, ktorý realizovali Bačová V., Dubayová M. a Koteková R. v r. 1988. Dnes by takto postavený výskum sotva bolo možné naplánovať a realizovať - vzhľadom na to, že neexistuje evidencia Rómov, ani terénni sociálni pracovníci sekretariátov Komisií ONV pre otázky cigánskych obyvateľov. Predovšetkým sa ale zmenili podmienky a tie priniesli zmeny v živote Rómov. Naše údaje sú akoby posledným objektívnym zmapovaním toho, ako vyzerala, fungovala rómska rodina v podmienkach, keď sa o ňu starala spoločnosť. Tento výskum, spolu s mnohými ďalšími, demografickými, sociologickými, etnografickými a psychologickými, zapadal do spoločenskej požiadavky od sedemdesiatych - osemdesiatych rokov, poznať rómske etnikum.
Nedá sa povedať, že sa o Rómoch nič nevedelo - len cesta od výskumu k realizácii bola zdĺhavá, cez determináciu, ideológiu, kedy realita musela ustúpiť želaniam - ako napr. jednotná škola odolávala faktu, že deti sú rôzne.

3. Koncepcia výskumu, jeho ciele, spôsob realizácie

Výskum bol riešením čiastkovej úlohy ŠPZV IX-310/03 „Súčasné tendencie vo vývoji typov cigánskej rodiny a problém začleňovania Rómov do spoločenských štruktúr”. Údaje sa získavali v priebehu mája až júla 1988 v spolupráci so sekretariátmi komisií ONV pre otázky rómskych obyvateľov pomocou „Záznam o rodine”, ktorý vyplňovali sociálni terénni pracovníci u rodín, ktoré patrili do obvodu, o ktorý sa starali. Takto sa získali údaje o 2 698 rómskych rodinách, a to 470 z okresu Košice-mesto a 2 241 z 19 okresov Slovenska, v ktorých žije najvyšší počet rómskych obyvateľov.
Vek mužov-otcov bol v rozmedzí 18 až 60 a viac rokov, žien-matiek 15 a menej až 56 a viac. Spôsob výberu vzorky sledoval čo navyššiu reprezentatívnosť výberového súboru. Základnou jednotkou zberu údajov i analýzy vo výskume bola rómska rodina.
Zámerom pracovnej skupiny bolo realizovať výskum, ktorý by pomohol identifikovať tie charakteristiky rodiny, ktoré majú priamu alebo nepriamu súvislosť s mierou jej včleňovania sa do štruktúry majoritnej spoločnosti.

4. Svet práce v rómskej rodine

Je mimo pochybností, že práca je významným socializačným činiteľom vo všeobecnosti. V prípade Rómov to platí v zvýšenej miere a ich zapojenie do pracovného procesu je veľmi významným - ak nie základným predpokladom ich spoločenskej integrácie.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.