Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vladimír KARFÍK

Vladimír KARFÍK (*1901- †1996)Narodený 26. 10. 1901 v Idrii v dnešnom Slovinsku v rodine českého lekára. V roku 1904 sa rodina sťahuje do Prahy. Štúdium architektúry na pražskej technickej (1919-1924) a čiastočne na Akadémií výtvarných umení. V rokoch 1925-1926 pracuje v ateliéri Le Corbusiera v Paríži ako český stážista. V rokoch 1927-1929 projektuje v USA, hlavne u F. L. Wrighta v Taliesin East a Taliesin West. Roku 1930 nastupuje ako vedúci projektového oddelenia Baťových závadou v Zlíně, kde pôsobí až do roku 1946. V rokoch 1931-1956 je tiež členom medzinárodného združenia CIAM. Od roku 1946 bol profesorom na fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Súčasne projektuje a realizuje stavby. Roku 1956 bol vyznamenaný Štátnou cenou; spolupracuje tiež so Slovenskou akadémiou vied. Roku 1971 sa stáva vedeckým pracovníkom URBIONu v Bratislave. V rokoch 1979-1983 profesorom architektonickej tvorby na technickej univerzite na Malte, kde súčasne projektuje a realizuje niekoľko stavieb. Po návrate do Československa žije v Brne. Roku 1985 bol menovaný čestným členom AIA (American Institute of Architects). V roku 1991 sa stáva čestným občanom Brna a Bratislavy, získava čestné doktoráty na fakultách architektúry v Prahe a Bratislave. Roku 1992 bol vyznamenaný prezidentom ČSFR Zlatou medailou.

Dňa 6.6.1996 zomrel v Brne.

Hlavné diela:
Spoločenský dom (hotel) v Zlíně (1930-1932)
Kostoly: rímskokatolícky v Bratislave-Petržalke (1930-1931), evanjelický v Zlíně (1935), rímskokatolícky v dnešnom Partizánskom (1940)
Dom obuvi Baťa v Brne (1931-1932), v Bratislave (1931-32), v Liberci (1933-1934),
Školy a učňovské domovy v Zlíně (1931-1940),
Baťove obchodné domy a predajne v Chomutově, Olomouci, Teplicích, Čáslavi, Jihlavě, Prahe-Vysočanoch, Prahe-Vršovicích, Hustopečích, Bratislave, Piešťanoch, Trnave, Klatovoch a Otrokovicích (1933-1938)
Obchodný dom Baťa v Amsterdame (1934-1937)
Návrhy závodov Baťa v Tilbury v Anglicku (1933), v Belcampe v USA (1933) a v Borove v Chorvátsku (1941)
Filmové ateliéry a filmové laboratória firmy Baťa na Kudlově pri Zlíně (1935-1940)
Spoločenský dom a internát v Otrokovicích (1936)
17-poschodová administratívna budova Baťových závodov v Zlíně - budova pre 2000 zamestnancov, ktorá preslávila svojho autora (1936-1938)
Rekonštrukcie zámku v Napajedlích (1937-1938)
Kúpalisko v Otrokovicích a v Zlíně (1939)
Krytá plaváreň v Zlíně (1946-1948)
Závod a sídlisko Závodu mieru v Bratislave (od 1947) vrátane prvej panelovej školy (1955)
Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave (1947-1949)
Kultúrny dom v Senici na Slovensku (1950)
Garáže autobusov v Bratislave (1950-1951)
Prvé experimentálne velkopanelové domy v ČSR s využitím keramzitu na Kmeťovom nám. v Bratislave (1952)
Vysoká škola ekonomická a farmaceutická fakulta v Bratislave(1953-1955)
Budova VÚMA v Novom Meste nad Váhom(1963)
Administratívna budova Martimexu v Martine(1969)0
Bývalý Ústav aplikovanej kybernetiky SAV v Bratislave(1971-1978)
Rada obytných domov a víl v Bratislave a Zlíně, vlastný rodinný dom v Jiráskově štvrti v Brne (1974)
Prístavba Univerzity Komenského v Bratislave(1977)
Zlieváreň v Hal Far na Malte (1979)
Prístavba múzea výtvarných umení v La Valette na Malte(1982)


Publikačná činnosť:
Skriptá SVŠT "Priemyslové budovy" (1954)
Skriptá SVŠT "Typológia budov pre dopravu, administratívu a distribúciu" (1955)
Spoluautor publikácie "Nové smery vo výstavbe škôl" (1963)
Kniha "Administratívne budovy" (1971)
Skriptá maltskej univerzity "Perspective Drawing" (1982).

Zdroje:
BAŤA-urbanizmus -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk