Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História Santa Clausa

Viete, že Santa Claus tak, ako ho poznáme dnes, neexistuje od nepamäti? Má svojho reálneho otca, ktorým je maliar Haddon Sundblom, dátumom jeho narodenia je rok 1931. Podoba bielovlasého a spokojného Santa Clausa v červenom kabáte nevznikla náhodou, ale na objednávku spoločnosti The Coca-Cola Company.

Podľa stredovekej legendy Mikuláš rozdal všetok svoj majetok a stal sa biskupom v Myre (dnes Turecko). Bol známy svojou láskavosťou k deťom a ochotou kedykoľvek pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Mikuláš je patrónom plavcov a detí. Príbeh o človeku, ktorý dokáže nezištne obdarovať druhých a sám pritom pociťuje radosť, je vlastný národom na celom svete. Mikuláš, ktorého poznáme my, má svoju podobu v severskom Pere Noelovi, rovnako ako v Dedovi Mrázovi na východe, či v anglo-americkom Santa Clausovi. Pôvodná podoba Santa Clausa ešte na začiatku tohto storočia bola stelesnená v dobromyseľnom škriatkovi. Mikuláš mal zasa všetky atribúty starého a múdreho biskupa - biele rúcho s biskupskou čiapkou so zlatým vyšívaním, bol vysoký, chudý, s bielou bradou a striebornými vlasmi.

V roku 1931 chcela spoločnosť The Coca-Cola Company prísť na trh s netradičným vianočným balením. Obrátila sa na výtvarníka Haddona Sundbloma s požiadavkou na vytvorenie vianočného inzerátu pre časopis Sunday Evening Post. Práve tu sa objavil po prvýkrát veselo vyzerajúci a dobrácky starec s kučeravou bielou bradou, šibalstvom v očiach, v červenom kabáte a nohaviciach s vysokými čižmami a širokým opaskom.
Modelom pre tohto Santa Clausa bol obchodník na dôchodku Lou Prentice. Podľa Sundbloma tento obchodník stelesňoval všetky vlastnosti Santa Clausa. Jeho tvár bola starootcovská, nežná, s vráskami, ktoré akoby sa rozžiarili šťastím, keď sa smial, ale ktorá v sebe zároveň skrýva šibalstvo a múdrosť. Po smrti obchodníka používal ako predlohu Sundblom sám seba.

Haddon Sundblom namaľoval od roku 1931 do roku 1964 vyše 40 obrazov Santa Clausa. Využívajú sa dodnes. Podľa jeho výraznej podoby - bradatého dobráka s lišiackym úsmevom, ktorý obdarúva - vznikli stovky podôb Santa Clausa v červenom kabáte. Vystupuje v rozprávkach, filmoch a jeho tvár v nás všetkých okamžite vyvoláva príjemnú atmosféru predvianočného času. Švédsky Američan Haddon Sundblom dal Santa Clausovi novú tvár. A to tvár tak výraznú, že si už Santa Clausa nevieme predstaviť inak ako v červenom kabáte.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk