Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus a jeho odraz v slovenskej a českej kultúre

Romantizmus vznikol vo Francúzsku na prelome 18. a 19. storočia. Bol reakciou na suchý a príliš triezvy klasicizmus, predstavujúc úplný odklon od antiky. Jeho základnou črtou je vyzdvihovanie ľudského citu, vzťah k prírode, dôraz na vnútorné ľudské pocity, zmysly. A keďže dôraz na citový život sa považoval za charakteristickú vlastnosť románskych národov, dostalo aj toto hnutie názov romantizmus.
Architektúra nadviazala na vzory stredovekého staviteľstva, najmä na gotiku a románsky sloh, ktoré potom tvorivo uplatnila pri stavbách chrámov i svetských budov.
V Čechách romantickú architektúru predstavuje prestavba zámku Hluboká nad Vltavou a kaštieľa v Ledniciach na južnej Morave. Na Slovensku našlo romantické chápanie odraz v prestavbe zámku vo Veľkých Uherciach. Cirkevnú architektúru reprezentuje dostavba katedrály sv. Víta v Prahe, chrám sv. Petra a Pavla na pražskom Vyšehrade a sv. Cyrila a Metoda v Prahe – Karlíne, v Bratislave Kapucínsky a Blumentálsky kostol.
Sochárstvo sa inšpirovalo prírodou a hrdinská minulosť zasa poskytla podnety na zobrazenie slávnych synov národa. Prvým českým romantickým sochárom a vôbec prvou z veľkých postáv sochárskeho umenia v Čechách bol Václav Levý, vytvárajúci do kameňa postavy z histórie a mytológie. Na Slovensku v období romantizmu pôsobil Ladislav Dunajský, autor sochy Jána Hollého na cintoríne v Dobrej Vode.

Maliarsky romantizmus v Čechách reprezentuje Jozef Navrátil, prebásňovateľ krajiny používaním romantických prvkov – mesačnej noci, súmraku a hmly. Popredným predstaviteľom a geniálnym zjavom českého výtvarného umenia bol Jozef Mánes, ktorý spolu s hudobným skladateľom Bedřichom Smetanom a spisovateľkou Boženou Němcovou tvoria umeleckú trojicu reprezentantov z rozličných druhov umenia a vytvorili základy českej národnej kultúry. Mánesove známe diela: Orloj, kresby k Rukopisom královedvorskému, ilustrácie k národným piesňam, štúdie kvetín, Život na pánskom sídle – rad detských akvarelov, Ráno, Sútok Lábe s Vltavou a iné. K ďalším autorom tohto obdobia patrí Quido Mánes, ktorý čerpal námety z prostého života vidieckeho ľudu a Mikoláš Aleš, nadväzujúci na tradíciu mánesovského národného umenia. Známe diela: Vlasť, cyklus kartónov pre Národné divadlo, obraz Stretnutie Jiřího z Poděbrad s Matejom Korvínom.
Úžitkové umenie bolo zamerané predovšetkým na výrobu farebného skla.
Osobitné miesto mala grafická tvorba, v ktorej sa kontrast a protiklad čiernej a bielej farby, svetla a tieňa považoval za dogmu romantickej estetiky. Nezvyčajný rozvoj zaznamenala i politická karikatúra (Honoré Daumier).
Nábytkárstvo používalo pre interiérové zariadenie ako materiál najčastejšie mahagónové drevo, zdobené bronzovými prvkami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk