referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Románska a gotická archytektúra
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Slonik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 607
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Románske sochárstvo

Monumentálne sochárstvo by sme mohli pokladať za románske umenie. Vývoj románskeho sochárstva od 2. pol. 11. storočia do polovice 13. Storočia, keď prešlo úplne do gotiky, v mnohom ohľade pripomína vývoj archaického gréckeho sochárstva. Sochárstvu išlo okrem iného hlavne o tretí rozmer, úsilie zobraziť ľudskú bytosť. Sochári získali vzory a námety z maľby, ktorú mali poruke. Obvykle, i keď nie vždy, hľadali ich v rukopisoch uložených v knižnici kostola, ktorý mali vyzdobiť.
Takmer všetky známe diela románskeho sochárstva sú reliefy skvele prispôsobené tým častiam stavby, pre ktoré boli určené, čo vyvoláva živý pocit integrity architektúry a jej sochárskej výzdoby. Figúry nie sú na stavbu dodatočne osadené, lež akoby z nej priamo vyrastali. Nešlo tak o zaplnenie ako skôr o oživenie stavby. O to im v podstate šlo. Stavbu premeniť na živí predobraz chrámu. Starostlivým výberom námetov zo „Starého zákona“ o Narodení a Utrpení Krista o živote Márie a prorokovaných udalostiach na konci sveta zobrazovali názor cirkvi na dejiny sveta a zároveň i jej úlohu v dejinách sveta.
Podarilo sa im vytvárať čoraz plastickejšie figúry. Menšie figurálne plastiky bývali väčšinou rovnakým spôsobom osadené na odstupňované ostie portálov a i tieto postupne nadobúdali plné trojdimenzionálne tvary.
Majstri kamenári nezapadali do tejto spoločnosti, patrili do samostatného odvetvia murárskeho remesla. V 12. storočí sa vlastne kamenári odtrhli od svojho pôvodného remesla a prešli do stavu sochárov.

Text k obrázku, téma sochárstvo
Melchizedech, Abrahám, Mojžiš, Samuel, Dávid. Figurálna výzdoba stĺpov na východnej strane stredného portálu severnej priečnej lode katedrály v Chartres. Tu boli použité postavy známe z náboženstva.

Kresba a maľba

Jedným zo znakov, podľa ktorých rozoznáme románsky rukopis, je pevná, jasná línia kresby. Podstatne nový názor na funkciu kresby je súčasťou toho, čo pokladáme za románsky štýl rukopisových ilumunácií. Keby sme sa mali pokúsiť charakterizovať románsky zmysel pre farebnosť, povedali by sme, že maliari dávali prednosť hlbokým a sýtym tónom. Ľahké lavírovanie anglosaských kontúrových kresieb sa vyvíjalo pravdepodobne rovnakým smerom ako sám kresbový štýl. Kresba i farby sa ustálili. Emailérstvo najväčšmi približovalo mozajkám.

Gotické umenie

Sloh , ktorý vznikol v polovici 12. storočia vo Francúzku v oblasti lle de France v okolí Paríža. Postupne sa rozšírilo do všetkých európskych kresťanských krajín a ovládol Európu až do konca 15. Storočia. Počiatok nového slohu súvisel s významným rozvojom miest, obchodu i remesiel a rastom moci stredovekej šľachty. Strediskami stavebného umenia boli stavebné huty. Tu došlo k novátorskému využitiu stavebných prvkov predchádzajúcich období, ako sú rebrová krížová klenba či lomený oblúk, a ich pretvorenie na celkom nový sloh. Manifestom tohto slohu sa stala mestská katedrála. Lemový oblúk, ktorý sa stal charakteristickým znakom gotiky, prispel k vertikalizácii stavby a sústredeniu konštrukcie do spleti kamenných rebier a pilierov, čo umožnilo dovtedy nevídané odhmotnenie stavby. Na zachytenie bočných tlakov klenieb slúžil oporný systém. Les štíhlych oporných pilierov ukončili fialy. Rozmerné okná boli dekoratívne kružbou a vyplnené farebnými sklami zaliatymi do olova. Odstupňovaný hlavný portál aj celá stavba bola ozdobená realistyckými sochami patrónov a svätcov. Chrliče mali väčšinou podobu pekelných príšer. Interier katedrály bol zhmotnený súdobých predstáv o Božom kráľovstve. Bohato profilované piliere aj rebrá klenieb rytmizovali neurčito vymedzený priestor, zaliaty mystickým farebným svetlom. Obdobie gotiky je aj obdobím hradov a opevnených miest, budujú sa radnice, tržnice i kamenné domy. Najväčší rozkvet dosiahla gotika vo Francúsku, v Nemecku. Centrom európskej gotiky boli za vlády Karola IV. a Václava IV.
K vrcholným gotickým stavbám na Slovensku patrí Konkatedrála sv. Martina v Bratislave a Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

ZÁVER

Medzi slohmi niet skutočnej deliacej čiary. Odhliadnuc od detailov, dá sa povedať, že románsky sloh bol v minulosti nedokončenou gotikou.

 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Stredoveké umenie – Peter Kidson, Dejiny umenia 3 – José Pijoan
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.