Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anime a Manga

1. Úvod

Pod pojmom "animovaný film" si väčšina ľudí predstaví klasický americký kreslený film (tzv. cartoon) a vybaví si postavičky ako Mickey Mouse, Bugs Bunny, Tweety prípadne Toma a Jerryho, ktoré vídať na televíznych obrazovkách v sobotu dopoludnia. Ale japonský animovaný film chce dosiahnuť viac ako len zabaviť unudených divákov. Je to typ masového média, ktoré so sebou prináša možnosť nechať pracovať fantáziu. Umožňuje ponoriť sa do iluzórneho sveta, ktorý divákovi poskytuje film. Japonský animovaný film dokáže reprodukovať reálny svet v kreslenej podobe, aktivizuje predstavivosť a dokáže osloviť široké publikum. Súčasný japonský animovaný film má bohaté historické a kultúrne pozadie. Jeho vývoj bol ovplyvnený japonským umením, folklórom, divadlom, literatúrou a filozofiou - je to unikátne médium spadajúce do rámca múzických umení. Vymyká sa z oblasti vymedzenej pre animovaný film a dáva nám možnosť spoznať inú kultúru. Anime tvorí samostatný vesmír japonských animovaných filmov a seriálov. Pomocou anime máme možnosť vytvoriť si na Japoncov názor, nezakladajúci sa na klasických, notoricky známych klišé ako poslušnosť, zdvorilosť a pracovitosť. Ukazuje nám japonskú kreativitu a predstavivosť. Väčšina ľudí si spomenie na nekonečné vzdušné súboje deťmi ovládaných (pilotovaných) robotov. Anime však v žiadnom prípade nie je iba primitívnou jednostrannou zábavou. Zaoberá sa rôznymi strachmi, či už nebezpečenstvá súčasnosti a budúcnosti, alebo rozdielmi medzi dvoma kultúrami.

V nasledujúcom článku Vás podrobne oboznámim s Anime a Mangou. Vysvetlím významy emócií a farieb a predstavím vám najdôležitejšie osobnosti a diela v japonskej animácií.


2. Anime a manga v skratke

ANIME
Anime predstavuje japonské animované filmy a seriály, čiže nejaký príbeh. Je charakteristické štýlom kresby (postavy rôzne druhy farby vlasov, veľké oči a niekoľko druhov inak stvárnených emócií), prepracovaným dejom a postavou a tým, že ani zďaleka nie je určené len pre deti. Slovo má pôvod v angličtine. Mimo Japonska sa používajú tiež výrazy japanese animation, japanime alebo japanimation. Mnoho anime má svoju predlohu v mange.


MANGA
Mangu možno voľne definovať ako japonský komiks. Súčasná manga sa vydáva väčšinou ako kniha obsahujúca niekoľko ucelených príbehov v komixovom prevedení. Oproti americkému komiksu sa ale zaoberá oveľa širším okruhom tém, a dokáže preto osloviť široké spektrum čitateľov. Existuje manga pre mužov, ženy a deti. Pokrýva všetky oblasti záujmu - od romantiky, cez históriu až po horor. Pritom manga nie je určená len na zábavu. Používa sa často na výuku dejepisu a literatúry, na školenie manažérov a obchodníkov, alebo na oznamy komunálnych služieb. Pôvodom je slovo japonské, znamená veselý, rozpustilý. Na rozdiel od "západných" komixov berie viac do úvahy aj psychológiu postáv a nebýva tam až taká jednoznačná hranica medzi dobrom a zlom a koniec koncov je aj naturalistickejšie (občas aj niekto zomrie a pod.). Existuje manga rôznych žánrov a pre rôzne vekové skupiny - od tých detských, cez fantasy, sci-fi, cyberpunk až po "blood&gore" a "x-rated" (hentai) Pozor, ak si prezeráte originál mangu v japončine, treba vedieť, že zošit sa listuje z opačnej strany (t.j. akoby od konca) a obrázky na stranách treba prezerať sprava doľava. Texty sú písané zvyčajne v stĺpcoch a stĺpce sa tiež čítajú opačne (sprava doľava).3. Témy v Anime

V Anime a Mange sa vyskytujú najrôznejšie témy od komédie cez romantiku až po horor. Tu Vám uvediem tie najbežnejšie témy aj s príkladmi.


"Body horror"
- strata kontroly nad telom alebo psychickými schopnosťami. (napr. Akira, Ghost in the Shell)

strach z budúcnosti alebo technológie
- výdobytky vedy povstanú proti ľudstvu, nukleárna vojna, koniec sveta, patrí medzi sci-fi a katastrofické diela (napr. Neon Genesis Evangelion)

romantika
– klasická melodráma alebo "tango nevyužitých príležitostí a nesprávnej interpretácie povedaného" (napr. Oh! My Goddess!)
strata nevinnosti (hentai–pozri kap. 6. hentai)
– Deje sa buď formou priameho, často brutálneho znásilnenia, zmutovaním alebo premenou rolí pohlaví. Všetko jednak v komediálnom, jednak vo vážnom znení.

"Gender Twists"
- vzťahy a výmena rolí medzi pohlaviami, často sprevádzané telesnou transformáciou (napr. Ranma ½)

cestovanie medzi svetmi
- hrdina sa náhodou dostane na inú planétu/do inej dimenzie, pričom získa špeciálnu schopnosť; (napr. Vision of Escaflowne, InuYasha)

zo života samuraja
- historické boje (vymyslené alebo podľa skutočnosti), príbehy na pozadí historických udalostí (napr. Yotoden, The Hakkenden, Samurai X)

stredoveká fantasy v západnom (európskom) štýle
- udatní bojovníci a mocní čarodeji (napr. Record of Lodoss War, Heroic Legend of Arislan)


Je samozrejmé, že žiadne anime neobsahuje všetky tieto témy súčasne. Autori obyčajne rozvíjajú námety patriace do 1-2 oblastí. V niektorých prípadoch s postupom deja plynule prechádzajú do inej oblasti. Napr. seriál Slayers (časti 1-26) začína ako stredoveká fantasy a končí (časti 53-74) ako cestovanie medzi svetmi (avšak stále v štýle fantasy).4. Vyjadrenie emócií - mimika

V Anime sa dá všimnúť veľmi zaujímavý spôsob, akým postavy vyjadrujú svoje emócie. Je to jedna z najdôležitejších, a zároveň neoddeliteľných súčastí Anime, ktorá nám dokáže dokonale sprostredkovať pocity našej obľúbenej postavy a dovoľuje nám vcítiť sa do jej/jeho role. Na rozdiel od klasickej západnej animácie používa Anime niektoré základné mimiky - teda gesta tváre, o ktorých si bližšie povieme v nasledujúcej časti.


Bezprostredne najčastejší je prejav smiechu, alebo radosti, spokojnosti. Postavy paradoxne zavierajú oči smerom nahor. Vzniká tým krivka tvaru obráteného písmena "U".

kvapky potu alebo tzv. „sweatdrops” Objavujú sa nečakane vo veľkých rozmeroch a rovnako nečakane i miznú. Nejedná sa teda o skutočný pot, len akési obrazné vyjadrenie. Vždy sa jedná len o jedinú gigantickú kvapku stekajúcu po hlave postavy, ktorá práve prežíva pocit trápnosti, sklamania, zaskočenia alebo zúfalstva. Na tento prvok si určite veľmi rýchlo zvyknete, ale pre ľudí, ktorí sa s Anime stretajú po prvýkrát, je to nanajvýš komické a určite i nepochopiteľné.

Kvapky potu často sprevádza i strata balancie, teda rovnováhy. Názorný príklad. V rozhovore dvoch, alebo viacerých postáv nastane dlhšia pauza a očakáva sa akési rozuzlenie situácie. Vtedy niekto spustí čosi úplne nezmyselné, vtipné, alebo veľmi neočakávané. Postavy v tom momente strácajú balanciu a doslova sa zrútia k zemi. Treba spomenúť, že toto nie je len prvok, ktorý sa odohráva v Anime, ale Japonci ho imitujú i v skutočnom živote.

Medzi ďalšie prejavy pocitov patria napr. výdychy bezradnosti, kedy postava vyfúkne na krátku dobu doslova obláčik pary, alebo navreté žilky na hlave a pästi, vyjadrujúce zúrivosť a hnev. Tie sa zobrazujú veľmi jednoduchým náčrtom.
Plač má tiež svoje osobitné črty. V prípade silnejšieho záchvatu slzy netečú po tvári, ale sú doslova vystreľované v horizontálnom smere, vytvárajúc tak efekt malej fontánky. Podobne je zobrazovaný i plač detský, alebo nepodmienený (napr. ak sa niekto len pretvaruje). V prípade skutočných emócií je však vykreslený nanajvýš reálne. Plač je v Anime veľmi častým javom.

Veľké oči, ktoré sú charakteristické pre Anime a Mangu, poskytujú veľkú škálu možností mimického vyjadrenia. Oči veľké, s chvejúcimi sa zreničkami, sú naopak charakteristickým zobrazením zamilovanej situácie.

V prípade, že sa oči postavy zmenšia na maličké žmurkajúce bodky, bude sa pravdepodobne jednať o stav „nechápania”, alebo prekvapenia.

Unikátnou technikou kresby je superdeformácia. Postavičky majú už v základnom výzore zmenené jednotlivé časti tela oproti zvyšným proporciám. Predovšetkým ide o kontrastný postup v animovanej montáži. Najčastejšie sa používa na vyjadrenie rôznych komických situácií. V skratke sa jedná asi o toto: v jednom zábere je postava detailne nakreslená, má jemné pohyby; v nasledujúcom je z nej iba trhane animovaná črta. Môže prísť k zmene telesnej veľkosti.

Medzi ďalšie emócie sa radí bezradnosť. Postava na krátky moment vyfúkne oblak pary, ktorý taktiež zostáva "primrznutý" vedľa tváre.

Dalo by sa teda povedať, že emócie formujú postavu k svojmu obrazu. Tento spôsob kresby bol prevzatý z mangy, kde dával čitateľom ľahko pochopiteľný prehľad o pocitoch postavy.5. Farba vlasov

Dnes už farba vlasov a pleti nereprezentuje príslušnosť k rase. Skôr symbolizuje zmýšľanie postavy, resp. niektoré aspekty osobnosti a práve farba o hlavnej postave veľa napovie. (v zátvorke uvedené série a postavy)

ČIERNA:
postavy s tmavými alebo čiernymi vlasmi a tmavšou pleťou (vyzerajú viac japonsky) majú obyčajne tradičnú japonskú výchovu, sú zvyčajne veľmi rezervovaný a hanblivý, aj keď hrdinami série. Často sú to nechcený hrdinovia a celkom normálny ľudia. (X-serie, Kamui Shirou)

HNEDÁ:
je väčšinou ako tieň pre čiernu. Najčastejšie nimi bývajú vedľajšie postavy. (Wedding Peach, Yousuke Fuuma)

BLOND:
úbohé, bezmocné dievčatká. Priateľstvo im je veľmi dôležité (Sailormoon, Usagi Tsukino)

ČERVENÁ:
vedúci, dobrodružný a majúci chuť zo života, ale aj tvrdohlavý. Mimo to sú často držiteľmi veľkej sily a múdrosti. (Naruto, Gaara)

ZELENÁ:
zelenovlasé postavy sú lojálne, ale za svojím cieľom by išli aj cez mŕtvoly. Idú pritom bez ohľadu. Väčšinou sú to však vedľajšie postavy. (Shaman King, Lyserg Diethel)

MODRÁ:
veľmi protikladový. Na jednej strane sú lojálny a hanblivý, nevychádzajú dobre s ľuďmi a sú veľmi chladný. Na druhej sa považuje modrá v Japonsku za životný oheň, úspech a eleganciu (Naruto, Sasuke Uchiha)

FIALOVÁ:
väčšinou bohaté postavy ktoré majú dobré zázemie. Sú tajuplný, držiaci si odstup od iných a často niečo skrývajú. Majú obrovskú silu (Shaman King, Ren Tao)
RUŽOVÁ:
aj keď pôsobia detsky a mlado sú väčšinou veľmi silný a obsadzujú hl. postavu. Majú silnú vôlu ale sú veľmi neporiadny a často sa starajú do vecí do ktorých nemajú (Wedding Peach, Momoko Hanasaki)

BIELA:
túto farbu majú neobyčajné (nezvyčajné) a mocné charaktery. Často majú božský alebo démonský pôvod, ale často majú za sebou tragickú minulosť. (Inuyasha, Inuyasha)

PLEŠATÝ:
sú silný, nedá sa k nim priblížiť. Napriek tomu plešina označuje v Japonsku múdrosť a životnú skúsenosť. (DragonBall, Piccolo)


6. Hentai

Hentai je eroticky, alebo priamo sexuálne, zameraná Anime/Manga. Najnižší ale na internete najrozšírenejší zástupca japonskej animácie.

Nudita má v Japonsku dlhú tradíciu a predstavuje pre Amerických cenzúristov neprekonateľný problém (chýbajúca epizóda Pokémonu, bezpočet vystrihnutých záberov zo Sailormoon a výskyt homosexuality, ktorý zvyčajne nafingujú na spôsob typu "partneri sú rodinní príbuzní", prípadne zamenia pohlavie jedného z partnerov)

Hentai - pôvodne zmena stavu, transformácia, abnormalita. V modernej Japončine - perverzita, úchyl, sexuálny deviant. Slovo má silne negatívny nádych a rozhodne ho v slušnej spoločnosti ani na verejnosti počuť nebudete. Hentai býva označovaný aj ako H-anime. Rozdiely sú aj v samotnom hentai. Zatiaľ čo oficiálne produkované hentai manga neukazuje roztvorené ženské pohlavné orgány, hentai anime to činia s obrovskou obľubou a veľmi detailne (rovnako ako zábery erekcie).

Za zmienku stojí i kuriozita, ako popisuje František Špoutil, podľa ktorej Japonci zhadzovali počas II. svetovej vojny do amerických línií hentai obrázky, aby tak podlomili „bojovnosť” armády...


6.1 Shounen-Ai a Yaoi

Úplný prevrat tvorí shounen-ai a yaoi. Shounen-ai je manga a anime pre dievčatá a ženy. Od zvyšku shoujo sa odlišuje príbehom - romantickým vzťahom medzi dvoma chlapcami. Japonci považujú homosexuálny vzťah za veľmi romantický (pokiaľ je podaný esteticky). Nakoľko existujú shounen-ai určené vekovej skupine od 11 rokov, nemusí byť dej nutne pornografický.

Yaoi sú fanúšikovské verzie shounen-ai. Rozoberajú sa tu homosexuálne vzťahy postáv zo známych máng a anime, pričom nie je nutné aby bol v pôvodnej verzií takýto vzťah čo i len naznačený. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že yaoi je "tvrdší". Píšu ho ženy stredného veku pre svoje vrstovníčky. Yaoi slúži k tomu aby sa ženy mohli vynadívať na pekných mládencov a zároveň si vychutnať umeleckú kresbu. Existuje samozrejme aj lesbická podoba, ktorá sa nazýva yuri.


7. Autori a diela

V tejto kapitole vám predstavím najdôležitejšie osobnosti v japonskej animačnej histórií, ktoré sa postarali o vznik a rozvoj Anime a Mangy. Taktiež uvediem aj prvé a najvýznamnejšie diela v animovanej tvorbe.
7.1 AUTORI

Hayao Miyazaki

Najslávnejší autor anime všetkých čias. Prezývaný ako „Walt Disney Japonska“. Svoju prvú mangu nakreslil v roku 1947. Bol to 200 stranový titul Shin-takarajima (New Treasure Island), ktorého sa predalo vyše 400 000 kópií. Tezuka neskôr (1951) vytvoril seriál Jungle Emperor o levom mláďati a jeho dobrodružstvách v džungli. Tento príbeh sa vo svojej animovanej podobe stal populárnym aj v Amerike pod názvom Kimba the White Lion. Kimba bol jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich tvorbu filmu Leví Kráľ z produkcie Walta Disneyho.

Zviditeľnil sa aj dielom Naushika z veterného údolia, vďaka ktorému bolo v štúdiách Ghibli založené nové animačné štúdio pre Miyazakiho a jeho priateľa Isao Takahatu. Všetky filmy, ktoré tu natočil boli úspešné u kritiky aj komerčne. Princezná Mononoke(vysielaná aj na Slovensku), posledný Miyazakiho film, bola v dobe uvedenia (1997) komerčne najúspešnejším filmom vôbec, keď tržby presiahli príjmy E. T. mimozemšťana. Miyazakiho filmy sú zrozumiteľné aj pre západných divákov, nakoľko sa podstatná časť z nich odohráva v Európe, prípadne z európskeho prostredia čerpá.

Začínal ako animátor v Toei Doga v roku 1963. V roku 1978 režíroval svoj prví TV seriál (Mirai Shonen Conan) a v roku 1979 prví film (Lupin III: The Castle of Cagliostro). V štúdiu Ghibli natočil ešte filmy Laputa: The Castle in the Sky (1986), My Neighbour Totoro (1988), Kikis Delivery Service (1989), Porco Rosso (1992) a Princess Mononoke (1997).

Zaujímavosťou jeho filmov je absencia záporného hrdinu (jednotlivé postavy sa síce snažia presadiť svoju myšlienku, ibaže o žiadnej nemožno povedať, že je Zlo). Vo všetkých filmoch udržuje vysokú kvalitu animácie. I keď počet framov za sekundu má menší ako Disney, mimika postáv to neprezrádza. Nakrútil aj niekoľko detských filmov (Panda, Sherlock Hound, My Neighbor Totoro...) a niekoľko dobrodružných filmov pre staršie deti (Castle of Cagliostro, Naushica of the Valley of Wind...).


Isao Takahata

Miyazakiho dlhoročný spolupracovník. Vytvoril uplakaný film o tragickom osude japonskej rodiny Grave of Fireflies (1988). Rovnako slávny je tiež Barefoot gen (1983). Za zmienku stojí road movie Only Yesterday (1991).


Osamu Tezuka

Označovaný za boha mangy. Bol jedným z najoslavovanejších tvorcov mangy a anime. Často porovnávaný s Waltom Disneym, napriek jeho známym námietkam proti Disneyho spoločnosti i keď neskôr priznal vplyv disneyoviek na jeho tvorbu (učaroval mu najmä Bambi). Viac ako ktokoľvek iný sa zaslúžil o charakteristický vzhľad mangy. Jeho pravdepodobne najznámejším výtvorom je Tetsuwan Atom, ktorý sa vo svete preslávil pod názvom Astro boy. Americká NBC odvysielala jeho tri televízne seriály: Astro boy, Kimba the white lion ( poslúžil ako predloha pre Kráľa levov) a Princess Knight. Prvú spoločnosť založil v roku 1961.
Názov Mushi Production v roku 1968 nahradil názov Tezuka Production. Tezuka sa zaoberal aj experimentálnou animáciou a bol ocenený viacerými medzinárodnými cenami.

Pokiaľ ide o hentai tak pravdepodobne najslávnejším mimozemským przniteľom je cyklus Urotsukidoji - Legend Of Overfiend (1989-95). Za ním nasleduje mnoho diel a dielok s veľavravnými názvami Nightmare Campus, Alien From The Darkness, Demon Beast Invasion. Príkladom hentai, ktoré sa dočkalo hraného spracovania je La Blue Girl. Internetom sa šíria masy diel s názvami typu Sexorcist, Twin Andels, Black Bible...
K najznámejším fanúšikom a zároveň popularizátorom anime patria Larry a Andy Wachowski. Tvorcovia Matrixu sa nielenže inšpirovali mnohými (pravdepodobne stovkami) vzhliadnutými filmami. Zachádzajú o krok ďalej keď v prípade Ghost In The Shell priam kopírovali zábery. Taktiež slávny bullet time sa zakladá na spôsobe animovania živých hercov. Bratia dokonca iniciovali vznik deväťdielneho filmu Animatrix. Angažovali slávnych autorov, k štyrom dielom sami napísali scenáre. Jednotlivé epizódy majú vyplniť niektoré medzery hranej matrix trilógie.


7.2 DIELA

Akira (1989) - komixový sci-fi epos. Zrežírovaný vlastným tvorcom komixovej verzie Katsuhirom Otomom. Získal hlavnú cenu poroty v Cannes. Skupina motorkárov sa omylom zapletie do vládneho programu pre výskum ľudských psychických schopností. Teenagerská vzbura prerastie v novodobý armageddon- malý chlapec Tetsuo nadobudne telekinetické schopnosti a rozpúta boj s armádou aj s bývalým priateľom Kanedom. Apokalyptický príbeh vrcholí bitkou a ťažko pochopiteľným symbolickým koncom. Akirovi sa skúsili vyrovnať veľkofilmy Spriggan (1998) a Metropolis (2001) podľa komiksov Osamu Tezuka. Ghost in the Shell (1995) - najlepší filmový kyberpunk všetkých čias. Komiks Masamunea Shirowa pre film adaptoval Mamoru Oshii- odborník žánru mecha. Meditácia nad vzťahom duše a tela. Oslňuje vizuálnou aj hudobnou stránkou. "toto je film aký by natočil Cameron, keby ho u Disneyho pustili do štúdia.


8. Anime a Manga v číslach

Anime má bohatú tradíciu a korene siahajú až do 7. storočia. Okrem toho sa jedná o priemysel tvoriaci veľkú časť Japonského HDP. Manga je v Japonsku najpopulárnejším tlačeným médiom. Z najpredávanejšieho manga titulu „Shonen Jump“ sa týždenne predá viac ako 5 miliónov výtlačkov! To jest 5 krát viac ako najpopulárnejšieho nie manga periodika.

Celkovo sa v Japonsku ročne predá vyše 2,3 miliardy výtlačkov mangy. Anime je mimoriadne populárne masmédium (a to nielen v Japonsku). Pružnosť a nízke náklady ho stavajú do popredia záujmu. Anime tvorí približne 55% príjmov zo všetkých verejných podujatí v Japonsku.

Najobľúbenejšie tituly sa na DVD, alebo LD nosičoch predávajú niekoľko 100 000 krát (približne to isté číslo platí aj pre zberateľské vydania mangy). Počet titulov mangy sa pravdepodobne nedá spočítať. Pre ilustráciu masovosti vedzme, že náklady štyroch chlapčenských týždenníkov a štyroch dievčenských mesačníkov sa začiatkom osemdesiatych rokov pohyboval okolo 2 000 000 kusov. V ďalších rokoch sa produkcia skoro zdvojnásobila. Počet titulov anime je už na tom čo do spočítateľnosti lepšie. Encyklopédia Anime Checklist eviduje vyše 4000 titulov, oproti tomu IMDB 835 titulov.


9. Záver

Túto prácu som venovala fenoménu japonskej animácie, nakoľko som presvedčená, že sa o tejto téme vie relatívne málo. Na Slovensku sa akosi ignoruje, v lepšom prípade ešte iba neprenikla. O existencií japonskej animácie vie iba malý počet ľudí. Mám pocit, že je to škoda, nakoľko na západe už pred niekoľkými rokmi vypukla úplná hystéria, a anime spolu s mangou sú konzumované s nevyčerpateľnou dychtivosťou. Na Slovensku je situácia taká, že až na niekoľko výnimiek, ktorým sa podarilo dostať do distribúcie a nedávnemu pokémonskému ošiaľu (alebo mladí muži vyhľadávajúci na internetových stránkach stránky s hentai nadpismi), nevenuje anime väčšina obyvateľstva žiadnu pozornosť. Na našom území existuje bohužiaľ iba jediná predajňa (ktorá sa nachádza v Bratislave s názvom „Brloh“) zaoberajúca sa touto literatúrou. Pôsobí to ako ignorancia, veď anime tvorí samostatný, paralelný vesmír animovaných filmov a seriálov, ktoré výraznou mierou prispievajú k renomé Japonska v zahraničí.
10. Zhrnutie

Anime a manga sú v krajine vychádzajúceho Slnka bežným javom bez ktorého si nevedia predstaviť život. Nie je určené pre akú vekovú kategóriu sú učené. Denne môžete stretnúť na ulici či v metre aj štyridsiatnika čítať si mangu. Anna-lee Newitz opisuje anime ako " príbehy neotrávené politickou korektnosťou". Nie je napríklad povinný happy end, koniec nemusí byť jednoznačný, deti nemusia byť uchránené pred (brutálnou) smrťou, dobro a zlo nemusia byť jasne oddelené. Miera násilia prekračuje hranice na aké sme si na západe zvykli a pomocou ktorých sa snažíme zachovať si mienku o kladných hrdinoch. Dej mnohých diel je často namierený proti výdobytkom modernej techniky, multikulturizmu a demokratickému zriadeniu. Na druhej strane existujú protipóly plné tolerancie, citlivosti a otvorenosti.


Resume

Anime and manga are in Japan common phenomena. They can´t imagine they life without them. It´s not define for what age category they are. Every day you can meet also a 40 year old man in street or metro read manga. Anna-lee Newitz say that anime “are stories not influenced by politician correction.” For example there doesn´t have to be a happy end, unambiguous ending, children can be (brutally) killed and good and evil isn´t always separated. The story is often aimed against modern technic, multiculturism and democracy. On other hand there exists an opposite pole full of tolerance, sensitiveness and frankness.

Zdroje:
- www.manga.sk/index.php?option=content&task=view&id=30&Itemid=29
- www.manga.sk/index.php?option=content&task=view&id=23&Itemid=29
- www.AnimeDream.sk
- www.yaoi.sk/index.pl?class=info.prednaska&language=sk&session=b7fff3b9c9ef4a6e5e838e6252a05416&rnd=7623
- www.manga.cz/index.php?druh=1001
- www.manga.sk/index.php?option=conten&task=view&id=21itemid=29

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk