referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Pondelok, 12. apríla 2021
Slovenské výtvarne umenie 20.stor
Dátum pridania: 10.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: acomat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 13 095
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 53
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 88m 20s
Pomalé čítanie: 132m 30s
 
V kontexte tejto generácie, ktorá neskôr prehodnotila svoje východiská a v priebehu 90-tych rokov výrazne diferencovala jednotlivé príspevky, registrujeme prínos Ivana Csudaia ( 1959), Ladislava Terena ( 1960), Stanislava Bubána ( 1961 ), Daniela Brunovského (1959) a Blažeja Baláža ( 1959).
V zbierkach galérie sa ich grafická tvorba objavuje sporadicky, s ohľadom na účasť autorov na grafických podujatiach, prípadne realizácii autorských výstav.
Obdobie 90-tych rokov v slovenskej grafike predstavuje koexistencia spomínaných troch línií. Do diania vstupuje i agilná najmladšia generácia, ktorá sa prikláňa k neokonceptuálnym stratégiám (Roman Ondák, Boris Ondreička, Cyril Blažo a ďalší). Do akej miery zasiahne do vývoja grafiky, zostáva nateraz otvoreným. Aktuálne obdobie vývoja umenia stiera prvoplánové druhové zaraďovanie a hodnotenie umenia.

Proces smeruje k pluralite a súčasne integrácii formových a výrazových polôh.
Grafická zbierka galérie tvorí hodnotnú základňu výskumu vývoja umenia v tomto výtvarnom odbore v priebehu 20. storočia, osobitne jeho druhej polovice. Čiastočná absencia niektorých naznačených období a línií vyplýva primárne zo skutočnosti obdobia vzniku galérie v roku 1956 a neskoršej určitej odbornej nestability, ako aj dobovej závislosti na štátnej kultúrnej politike. Treba oceniť iniciatívne, pre tvorbu zbierky dôležité kroky, datované ešte spred novembra 1989, nasmerované k akvizícii grafiky tzv. nežiadúcich polôh a autorov.

0 čosi neskôr potom ambíciu galérie radikálne prehodnotiť aktuálny stav tvorby grafiky na Slovensku, akceptovanie alternatívnych a experimentálnych polôh v grafickej tvorbe, sledovanie a podnecovanie intermediálnych polôh a aktivizáciu najmladšej generácie. V období r. 1992-1995 si galéria svojou koncepčnou výstavnou činnosťou získala kredit kvalitnej galerijnej inštitúcie so zameraním na aktuálne domáce i európske umenie. Množstvo,pre výskum súčasného umenia zásadných projektov, iniciovala a realizovala podnetne práve táto inštitúcia. Prezentácia a akvizícia grafiky však nevypadla z oblasti jej záujmu. Bola aktualizovaná jej koncepčnosť a proporčnosť v dramaturgii galérie. Dnes, po pozmenenom dvanástom ročníku výstavy Súčasná slovenská grafika v roku 1993, sa pokračuje v jej realizácii v trojročných cykloch, ktoré budú dopĺňané špecificky koncipovanými výstavami súčasnej grafickej tvorby u nás a v zahraničí.

PhDr. Alena Vrbanová

Edmund Gwerk
* 1895, Banská Štiavnica, Slovenská republika
† 1956, Bratislava, Slovenská republika
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.