referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboš, Ľubor
Nedeľa, 24. septembra 2023
Satanizmus a okultizmus
Dátum pridania: 20.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: NIKA368
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 258
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 36.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 60m 20s
Pomalé čítanie: 90m 30s
 
1.7.1 SPOLOČENSTVÁ SATANSKÝCH KULTOV
Dr. Edward J. Moody študoval satanské kulty v Kalifornii v rokoch 1965-1969. Dospel k zaujímavým výsledkom. Zistil, prečo sa zjavne obyčajní ľudia dajú zlákať do skupiny satanistov: „Tí, ktorí sa nakoniec stávajú satanistami, sú skôr ľudia snažiaci sa vyrovnať s každodennými problémami života, teda skôr s prítomnosťou ako s dajakým transcendentálnym životom po živote.“ No zároveň sú to aj ľudia, ktorí vyhľadávajú moc, vzrušenie a bujaré rozptýlenie.
Miestne satanské kulty sa nazývajú podľa návrhu Antona LaVeya „grotá“. Ich rituály a obrady sú iba čosi ako vysmievanie sa z Krista. Ukážka v prílohe z článku E. Moodyho je ukážkou, ako asi taký typický rituál vyzerá. (pr.2)
Ďalej vo svojom výskume zistil, že mnohé satanské kulty nemajú názvy. Ak nejaké odhalil, volali sa záhadne, napr. Bratstvo bielej cirkvi, Kláštor siedmich lúčov a Žiarivá škola. Svojím nasledovníkom dávajú neurčité sľuby o raste ich osobného bohatstva, úspechov alebo ľúbostných vzťahov. Zväčša sú vystavení zasväcovacím obradom a musia zaplatiť členský poplatok.

1.8 SATANISTI - SAMOUKOVIA
V porovnaní s predchádzajúcimi skupinami satanistov (náboženskí a kulty) môžu byť samoukovia omnoho nebezpečnejší. Satanizmus priťahuje najmä mladých (hoci sa nájde aj nemálo starších satanistov samoukov). Informácie čerpajú z troch zdrojov: z literatúry, hudby a z filmov. Knihovníci často pripúšťajú, že satanská literatúra patrí medzi najpopulárnejšie. Mnohé hudobné skupiny hrajú skladby so satanskými textami. Často používajú obrátenú päťcípu hviezdu na obaloch platní, koncertoch apod. . Príkladmi takýchto skupín sú Venom, ktorí majú dokonca na prebale albumu heslo: „Sme posadnutí všetkým, čo je zlé. Čo žiadame, je tvoja smrť, Bože.“; Black Sabbath, Slayer, Sodom a Merciful Fate.
O škodlivosti týchto hudobných prejavov bolo napísaných veľa kníh. Zopár z nich uvádzame v nasledujúcich riadkoch:
-Prečo pranierovať rock – Dan a Steve Patersovci (Bethany, Minneapolis 1984)
-Rock je skrytý nahovárač: Pravda o krytí chrbta – Dan a Steve Patersovci (Bethany, Minneapolis 1985)
-Larsonova kniha rocku – Bob Larson (Tyndale, Illinois, Wheaton, 1987)

-Výchova vzdelanej mládeže v spoločnosti poznačenej pornom – Tipper Gore (Abingdon, Nashville 1987)
Satanské filmy sú taktiež dobrým „nahováračom“ k satanským činnostiam. Filmy ako Zaklínač alebo Rosemarino dieťa pripravili pôdu pre stovky ďalších. V programe rozhlasovej stanice ABC News „20/20“ vystúpil bývalý satanský najvyšší kazateľ a teraz kresťanský evanjelista Mike Warnke, ktorý vyhlásil: „Ak má diabol nejakú agentúru pre styk s verejnosťou, tak je to kino.“
Svojím spôsobom sú nebezpečné aj hračky a hry, najmä tie ako sú Hladomorne a draci, pretože umocňujú vplyv okultizmu a satanizmu. Po vydaní kníh o Harrym Potterovi od J. K. Rowlingovej sa ozvalo mnoho cirkevných kazateľov, ktorí upozorňovali na to, že sú to knihy nabité okultizmom. Čítala som prvých 5 kníh predtým, než som začala pracovať na tomto projekte a ostatnú, šiestu len pred pár dňami. Nikdy som si neuvedomovala to množstvo mágie a celkovo okultizmu, ktoré vládne v spomínaných príbehoch. Je priam zaujímavé, ako dokázala autorka sústrediť všetky prejavy okultizmu (ktorému sa budeme venovať v ďalšej kapitole) do jedného príbehu. Zastávam názor, že táto kniha je neškodná, ale to len v tom prípade, keď sa čítajúci dokáže „nevžiť“ do príbehu a prežívať ho len povrchne. Čo sa často, najmä pri malých deťoch, nestáva.

1.9 STUPNE STYKU SO SATANIZMOM
Združenie duchovných Warnke Ministries vypracovalo dokument nazvaný Filozofia a praktiky satanizmu, v ktorom charakterizuje stupne styku so satanizmom:
1.stupeň: zábava a hry – spočíva iba v povrchnom styku, slúži ako prostriedok na upútanie pozornosti na osobu aktéra, či ako téma na konverzáciu;
2.stupeň: zahrávanie – aktéri veria v nadprirodzeno iba spolovice, majú však oň záujem;
3.stupeň: vážny záujem – aktéri sú naozaj presvedčení o reálnosti toho, čo robia; zvyčajne vyhľadajú nejakú skupinu, alebo si založia vlastnú;
4.stupeň – trestná činnosť – niektorí skutočne veria, že je nevyhnutná – napríklad, že obetovanie zvierat a ľudí im dá moc nad druhými.

1.10 STUPNE UPÚTANIA SATANIZMOM
Podobne, ako v predchádzajúcej podkapitole, existujú 4 stupne upútania. Prvým je ovplyvnenie, ktoré pôsobí na každého človeka. Druhým je opanovanie. Vzniká pri prejave nestriedmeho záujmu o satanizmus – zväčša len zo zvedavosti. Tretím je dominancia, keď sa fascinácia satanizmom stáva prioritou a nahrádza všetky ostatné záujmy. Posledným je posadnutosť, zriedkavý a neraz ťažko diagnostikovateľný stav, keď sa satanské mocnosti doslova zmocnia tela a duše človeka, ktorý prejavuje známky posadnutosti démonom (Mk 5, 2 – 7).

1.11 ZNÁMKY UPÚTANIA SATANIZMOM
Signály, ktoré sú zjavné a neklamné: čierne oblečenie, nosenie obráteného krucifixu, bižutérie ozdobenej pentagramami, čísla „666“ alebo „777“ napísané na poznámkových blokoch, okultné tetovanie, vlastnenie obradných predmetov – oltára, čiernych sviečok a zbierky kostí, „kniha tieňov“(opisujúca vlastné rituály), okultná literatúra a knihy A. LaVeya.
Druhotnými signálmi sú: náhle zmeny nálady, vzdorovitosť, prudké výbuchy hnevu, zmena zdravotného stavu, úniky z domu, menšie potýčky zo zákonom, strach zo samoty alebo vyhľadávanie samoty.

2 OKULTIZMUS
Podľa definície sa slovo „okultizmus“ používa na označenie udalostí a javov, ktoré buď prekračujú, alebo len zdanlivo prekračujú svet našich piatich zmyslov. Samo slovo má latinský pôvod a jeho správny preklad vyjadrujú slová skrytý, tajomný, temný, záhadný, tajný. Môžeme hovoriť o troch základných črtách okultizmu:
1.Okultizmus sa zaoberá skrytými a tajomnými vecami.
2.Okultizmus sa zaoberá činnosťami a udalosťami, ktoré podľa všetkého závisia od ľudských schopností siahajúcich za hranice piatich zmyslov.
3.Okultizmus sa zaoberá nadprirodzenými javmi, existenciou anjelských a diabolských síl.
Podľa toho sa okultizmus delí na tri základné kategórie: veštenie, mágia, špiritizmus.
Časopis McCall´s priniesol v marci 1970 na 32 stranách pod spoločným názvom Explózia okultizmu informácie o mágii, veštení, astrológii, uctievaní satana a seansách. Naša spoločnosť prežíva explóziu okultizmu, svedčia o tom aj nasledujúce riadky:
-vo Veľkej Británii sa okultizmu do istej miery venuje až 50% obyvateľstva (len 2% navštevujú bohoslužby)
-v USA sa profesionálnou astrológiou živí desaťtisíc astrológov na plný úväzok a 175 000 na čiastočný úväzok
-v Los Angeles existuje Tarokový chrám Svätá Kabala

-24 hodín denne funguje telefonický horoskop
-vo Francúzsku je okolo 60 000 čarodejníkov
-čiernou mágiou sa v Londýne zaoberá vyše 8 000 čarodejníkov
-na svete je vyše 100 miliónov prívržencov špiritizmu
-celoštátne združenie špiritistov má takmer 500 kostolov a 18 000 členov
-Marylebornská asociácia špiritistov v Londýne má vyše 26 000 členov

Táto štatistika je alarmujúca. Mnohým kresťanom sa bude zdať hrozivá. Prečo však nastáva taká búrlivá explózia okultizmu? Možno k tomu prispeli aj nasledujúce príčiny:
1.Vzrástol vplyv východných náboženstiev, v ktorých sa prejavuje tendencia zmiešať všetky vyznania bez rozdielu do jednej masy.
2.Okultizmus skutočne existuje (Písmo sväté uznáva realitu neviditeľných satanových síl).
3.Ak prijmeme hypotézu, že žijeme posledné dni, Biblia na mnohých miestach hlása , že (Zjav 9, 1-21; 19, 11-16; 1 Tim 4, 1-6; ai.) v posledných dňoch sa prejaví zvýšená aktivita satana na zemi.
4.Rastie vplyv astrológie.
5.Okultizmus ponúka pocit spolupatričnosti.
6.Funguje to. Lenže úspechy, ktoré ponúka, nie sú zadarmo. Treba za ne platiť, a platí sa draho!
7.Pochybnosť a neistota v živote vedú ľudí do otvoreného náručia okultizmu.

2.1 NADPRIRODZENÉ JAVY
Delíme ich do štyroch kategórií:
1.Božské sily – zdrojom nadprirodzenej sily a nadprirodzených schopností je sám Boh, alebo presnejšie Duch svätý.
2.Démonické sily – zdrojom nadprirodzenej sily a nadprirodzených schopností je diabol alebo démonické sily.
3.Psychologické sily – ak človek neverí v existenciu nadprirodzených javov. Nadprirodzené sily sa vysvetľujú ako extrémny druh exhibicionizmu, napr. plač od radosti alebo hysterické záchvaty smiechu pri oplakávaní mŕtveho.
4.Umelé sily – nadprirodzené javy (sily a schopnosti) sú výsledkom umelého pôsobenia danej osoby.

2.2 VEŠTENIE
Svoj pôvod má v latinskom slove divinare, čo znamená predvídať. Je to spôsob predpovedania budúcich udalostí a ľudskej povahy. Človek, ktorý vie predpovedať, či predvídať, sa nazýva veštec. Tvrdí, že pomocou nadprirodzených javov je schopný predpovedať budúce udalosti alebo odhaľovať budúce javy.
Veštenie nie je to isté, čo jasnovidectvo. Jasnovidec prostredníctvom vízií vyjadruje spontánne zážitky, ktoré mu bez akejkoľvek prípravy sprostredkúva sama osoba. Veštec narába s istými osudovými znameniami a pri svojej práci využíva isté prostriedky, ktoré mu sprostredkúvajú veštbu.
Biblia zakazuje veštenie, preto nie je božské. Je skôr akýmsi druhom či vetvou modloslužobníctva. Niektorí ľudia sú skutočne obdarovaní schopnosťou predpovedať budúcnosť (zdrojom ich sily sú démonické, psychologické alebo umelé sily). Zameriavame sa na démonické sily, čo znamená, že človek obdarovaný takýmito silami má cieľ preniesť svoju vieru v Stvoriteľa na stvoreného.

I. Bjornstad a S. Johnson vo svojej knihe Hviezdy, znaky a spasenie vo veku Vodnára uvádzajú: „Ani v židovských, ani v kresťanských posvätných textoch nie je ani najmenší náznak, že by niektorí z patriarchov alebo prorokov poznali veštenie z hviezd... Biblia zdôrazňuje závislosť patriarchov na Bohu vo všetkom, zdôrazňuje, že iba Boh im zjavil tú jedinečnú zvesť, ktorú šírili ďalej.“
„Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani vedomec, ani kto by sa vypytoval mŕtvych. Lebo je Hospodinu ohavný každý, kto činí tieto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, spred teba. Buď bezúhonný pred Hospodinom, svojím Bohom. Lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.“ (5 M 18, 10-14) V týchto veršoch sú vymenované všetky okultistické javy a všetky sú zavrhnuté ako „ohavné Hospodinovi“. Každému kresťanovi by mali pomôcť v situácii, keď sa ocitne s niekým, kto sa zaoberá okultizmom.

K samotnému vešteniu, ako odvetviu okultizmu, snáď dodáme už len takýto citát R. DeHaana z knihy Satan, satanizmus a bosoráctvo: „Máme nebeského Otca, ktorý nám dokázal svoju lásku, keď nám poslal Krista, nášho Spasiteľa. Ukázal nám, že mu na nás veľmi záleží. Ak sa tak veľmi stará o vtáky, aby ich nakŕmil, a o ľalie, ktoré obdaruje výnimočnou krásou, nepostará sa aj o každú potrebu svojich detí v čase i večnosti? Namiesto toho, aby ste si robili starosti o budúcnosť a usilovali sa dozvedieť o nej čo najviac, verte Bohu, že sa každý deň postará o vaše potreby. Starý žalm, ktorý nám hovorí, aby sme Ho ,poslúchali a verili Mu’, je veľmi výstižný hodnotením života kresťana. Veriaci, ktorý sa uberá touto cestou, nájde radosť, mier a hlboké uspokojenie. Ríša okultizmu mu nemôže poskytnúť nič, pretože má už naozaj všetko.“

2.2.1 ASTROLÓGIA
Je to starobylé umenie alebo pseudoveda, ktorá si pripisuje schopnosti predpovedať budúce udalosti na základe postavenia hviezd, teda slnka, mesiaca a planét. Taktiež si pripisuje schopnosť predpovedať ľudský osud a povahu človeka. Praktizuje sa od najdávnejšieho staroveku a dlho bola zamieňaná s astronómiou (skúmanie hviezd), ktorá sa rozvíjala práve vďaka astrológii (výklad postavenia hviezd). Rozpadli sa v období racionalizmu. Veľký astronóm Kepler vyhlásil: „Astrológia je pre mňa neznesiteľným, ale nevyhnutným bremenom. Musím sa prispôsobiť tomuto primitívnemu čudáctvu, ak si chcem udržať ročný príjem, titul a svoj dom. Astronómia je ako múdra matka a astrológia ako bláznivá dcéra, ktorá sa oddáva každému, čo jej zaplatí, aby mohla podporovať svoju matku.“
Z historického hľadiska je pôvod astrológie dosť nejasný. Astrologický systém vyvinuli chaldejskí a babylonskí kňazi v treťom tisícročí pred Kristom. Z Babylonu sa astrológia rozšírila medzi Egypťanmi, Indiánmi, Číňanmi a v období úpadku Rímskeho impéria aj v Ríme. Známy je aj astrológ Nostradamus, ktorého sme vám priblížili v prílohe (pr.4). V súčasnosti sa astrológia teší veľkej popularite vďaka populárnym horoskopom.

Čínska astrológia spočíva na lunárnom cykle, založenom na ročnom rytme mesačných fáz. Dvanásť znakov, zodpovedajúcich dvanástim zvieratám, sa strieda podľa rokov, nie podľa mesiacov. Je dovolené upresňovať predpoveď takými faktormi, ako je Spoločník na ceste, determinovaný hodinou narodenia, alebo Dominantný prvok, ktorým môže byť jeden z piatich prvkov: Zem, Oheň, Voda, Drevo, Kov. (pr. 3)
Aztécka astrológia je založená na teórii, že mesiac narodenia je determinovaný prítomnosťou Mesiaca a deň narodenia zas postavením Slnka. Aztécky horoskop sa tiež skladá z dvanástich znakov. Bolo možné upresniť predpoveď výpočtom nasledujúceho mesiaca. V aztéckom kalendári je 18 mesiacov, z ktorých každý ma 20 dní.
Indická astrológia sa odvíja od jedného lunárneho zvieratníka, tvoreného 27 až 28 konšteláciami – maksatrami. Najvýznamnejším dielom je Brahajjataka, kde možno nájsť úvahy o možnosti astrologickej determinácie podmienok ďalšej reinkarnácie.

2.2.2 VEŠTENIE Z KARIET
Je to spôsob predpovedania budúcnosti manipuláciou a rozmiestňovaním kariet. Technika veštenia je jednoduchá. Určité karty majú určitý význam. Používajú sa zvláštne vyzerajúce tarokové karty alebo runové karty (pr.6). Runy sú záhadné magické znaky, ktoré sa pred viac ako 2000 rokmi objavili na území severnej Európy. Historici tvrdia, že sa vyvinuli z etruského písma, ufológovia veria, že ich ľuďom priniesli mimozemšťania. Podľa škandinávskej mytológie ich vytvoril severský boh Odin. Vraj sa kopijou pribodol na deväť dní k stromu sveta Yggdrassil, a ten ho za túto obeť odmenil runami – symbolmi, ktoré ukazujú línie osudu a dokážu ich aj čiastočne meniť. Staré severské národy – Kelti, Germáni a Vikingovia ich používali na magické účely. Po príchode kresťanstva bola Runová mágia spolu s ostatnými pohanskými zvykmi potlačená. Záujem o ňu začína ožívať v posledných rokoch, keď sa ľudia opäť viac zaujímajú o ezoteriku.
Podľa okultistov tarokové karty vznikli v starovekom Egypte a do Európy ich priniesli Cigáni. Traduje sa, že mohli vzniknúť už v období ohraničenom prvým storočím existencie starovekého Ríma a rokom 1200 po Kristovi v Egypte. To, čo voľakedy poznali ako škatuľku malých hlinených alebo voskových tabuliek pomaľovaných čudnými znakmi, možno dnes dostať ako balíček 78 obrázkových kariet so záhadnými vzormi a symbolmi.

2.2.3 VEŠTENIE Z RUKY - CHIROMANTIA
Je to predpovedanie budúcnosti na základe výkladu čiar na ľudskej dlani. Okultisti tvrdia, že každý človek má na dlani 4 hlavné čiary – srdce, hlavu, osud, život a sústavu siedmich planét – Merkúra, Apolla, Saturna, Jupitera, Venuše, Marsu a Mesiaca.
K chiromantii patria aj ďalšie oblasti: chirológia (vedecká náuka zaoberajúca sa interpretáciou čiar na ruke a tvaru ruky) a grafológia (interpretácia písma). Obe však na rozdiel od chiromantie čerpajú z vedeckých poznatkov.
Veštenie z ruky sa objavovalo už v starovekom Ríme. Prvé astrologické názory splývali s veštením z ruky, a tak sú mnohí presvedčení o tom, že chiromantiu vymysleli babylonskí kňazi, a preto je stará asi 4000 rokov.

2.2.4 VEŠTENIE POMOCOU PRÚTIKA, KYVADLA, RADIASTÉZIA, FABDOMANCIA
Je to hľadanie skrytých predmetov pomocou prútika, kyvadla, konára alebo iného predmetu. Názov radiastézia vychádza z tvrdenia, že všetko vysiela žiarenie.
Človek, ktorý praktizuje túto metódu sa volá prútkár. Zvyčajne používa rozdvojenú vetvičku v tvare V, pomocou ktorej hľadá vodu, minerály, ropu a pomocou predmetov nosených na tele aj osobu.
Používanie prútika alebo kyvadla je známe už zo staroveku. Čínsky cisár Ju používal magický prút. Podľa Hóšea 4, 12 bol Izrael vystavený nebezpečenstvu prevziať od Kanaáncov prútkárstvo. Hľadanie vody pomocou lieskových prútov spomínajú už starí Gréci, Rimania, Skýtovia i Germáni. Grécki filozofi sa pomocou kyvadla a abecednej tabuľky pokúšali nájsť meno budúceho Cézara. V stredoveku sa prúty a kyvadlo používali na hľadanie studní a rudných žíl. V súčasnosti sa týmto spôsobom hľadá takmer všetko. Kurt Koch vo svojom diele Kresťanské rady a okultizmus o kyvadle a prútoch hovorí: „Z tohto historického pohľadu si musíme uvedomiť jeden fakt. Používanie kyvadla a prútov má totiž z hľadiska dejín korene už v pohanskom veštení. Mojžišovské a prorocké náboženstvo Izraela viedlo preto aktívny boj s týmito pohanskými vešteckými praktikami.“

2.2.5 PSYCHOMETRIA
Je to druh jasnovidectva odhaľujúci povahové vlastnosti indivídua pomocou predmetu, ktorý daná osoba používala alebo nosila. Slovo psychometria znamená „merať myseľ alebo dušu“. Tento termín po prvý raz použil profesor antropológie Buchanan v 19. storočí.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Balthazar, Jean; Batellier, Jean; Bossy, Jean; Boulocová, Fabienne a kolektív: Voyage au Cœur du Mystérieux, SÉLECTION DU READER´S DIGEST, PARIS 1996; do prepracovaného nemeckého vydania preložili: Chrisoph Arndt, Marion Papenbrok – Schrammová, Margit Schäferová a kolektív: Grenzen unseres Wissens, VERLAG DAS BESTE GmbH, Stuttgart 1998; z prepracovaného nemeckého vydania preložili: Daniela Humajová, Jozef Bžoch, Katarína Hatalová, Viera Juríčková, Jozef Molitor: Záhady okolo nás, READER´S DIGEST VÝBER, organizačná zložka, 9.publikácia, BRATISLAVA 1999, vydanie prvé, ISBN 80-88983-00-2, Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3, Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.