referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Pondelok, 29. mája 2023
Satanizmus a okultizmus
Dátum pridania: 20.07.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: NIKA368
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 258
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 36.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 60m 20s
Pomalé čítanie: 90m 30s
 
ÚVOD
V dnešnom svete sa môžeme stretnúť s rôznymi názormi na politiku, vesmír, vojny ale aj duchovný život. Vzniklo a stále vzniká veľké množstvo zhromaždení, ktoré ako „jediné“ hlásajú pravú spásu, plné využitie života a najzdravší pohľad na celý svet okolo. Jednými z nich sú aj rôzne kulty, s ktorými Vás oboznámime v tejto práci, a sekty. Zámerne spomíname ostatný termín – veľa ľudí nevie určiť rozdiel medzi kultom a sektou. Kult vychádza z náboženského myslenia hlavnej viery, ale natoľko prekrúca a zahmlieva jej systém, že z nej vytvára čosi celkom iné, úplne odlišné od toho, z čoho pôvodne vzišiel. No sekta sa aspoň okrajovo podieľa na základnej viere, z ktorej vzišla.

Obaja sme kresťania – obaja máme vlastné náboženské presvedčenie. A hádam aj kvôli tomu budeme mať na ďalej uvedené zhromaždenia subjektívny pohľad. Chceme poukázať nielen na činnosť kultov, ale aj na rozdiely medzi nimi a kresťanstvom. Na to, aby ste vážnosť situácie úplne pochopili, je nutné, aby sa vás netýkal ani jeden z nasledujúcich prípadov: „Sú dve rovnaké a pritom opačné chyby, ktorých sa môže ľudstvo dopustiť v otázke existencie diablov. Jedna je neveriť, že jestvujú, zatiaľ čo druhá je veriť a prejavovať o nich prepiaty až nezdravý záujem. Diabol sa teší rovnako z oboch chýb a nadšene víta materialistu či stúpenca mágie.“

METODIKA
Tieto témy sme spracovali tak, aby boli činnosti ďalej uvedených zhromaždení porovnávané s kresťanstvom, teda s naším vyznaním. Poukazujeme nielen na konanie, ale aj na zlo, ktoré spôsobujú, a pritom sa tvária neškodne. Poukazujeme na to, ako jednoducho sa dostávajú do života nič netušiacich ľudí.

1 SATANIZMUS
Kult záhadný a temný, násilný až brutálny. Zrodil sa dávno – postupne sa vyvíjal a stále sa vyvíja. Opiera sa o vieru v zlo a v satana ako najvyššieho vládcu. Mnohí ľudia sa dnes považujú za takých civilizovaných, že nie sú vôbec ochotní pripustiť, že by niekto mohol satana skutočne uctievať a slúžiť mu. A obzvlášť – prípady detí. V osemdesiatstranovej správe zaoberajúcej sa špecifickými obvineniami zo satanského obťažovania detí, vznesenými proti istému zariadeniu dennej starostlivosti, sa podľa slov generálneho prokurátora Kalifornie stali pochybnosti zástupcov šerifa o ich pravdivosti príčinou, že zanedbali pátranie po doplňujúcich dôkazoch. V ďalšom prípade sa z radov detských obetí začali opakovane ozývať tvrdenia o satanských rituáloch a kanibalizme. Ich príbehy vyznievali bizarne a neuveriteľne. Vyšetrovatelia dospeli k úsudku, že ak deti vypovedajú o sexuálnych záležitostiach, o ktorých predtým nič nevedeli, a ak prichádzajú totožné správy od detí, ktoré sa navzájom nepoznajú a oddeľujú ich veľké vzdialenosti, musí byť na obvineniach z rituálneho satanského zneužívania aspoň štipka pravdy.

1.1SATAN
V tomto prípade sa budeme opierať o Bibliu, o Písmo sväté. Neuvádza podrobnosti o satanovom pôvode. No od začiatku sa opisuje ako bytosť, ktorá sa nezastaví pred ničím, aby mohla zničiť Bohu svet a ľudí, na ktorých mu tak neobyčajne záleží. Je však známe, že pri stvorení sveta Boh stvoril aj 3 anjelov – Michala, Gabriela a Lucifera. Michal bol bojovníkom, Gabriel poslom a Lucifer mal na starosti chvály. No vo vlastnej pýche sa usiloval o Boží trón a preto ho Boh vyhnal.
Satan má veľa mien. Niektoré opisujú jeho povahu alebo praktiky, všetky sa však vzťahujú na tú istú bytosť, ktorá je v opozícii voči Bohu a aktívne vystupuje v činnostiach proti všetkému, čo zaznáva Boh.

1.Diabol (J 8,44)
-grécke slovo, znamená „našepkávač, ohovárač, nactiutŕhač“
-Adamovi a Eve našepkal, že zle pochopili Boha (1 M, 3, 1;4-5)
-Bohu našepkal, že Jób verí v Neho iba preto, lebo dostal Jeho požehnanie (Job 1, 9-10; 2, 4-5)
2.Satan (Mt 12, 26)
-hebrejské slovo, znamená „protivník, odporca“
-satan je známy ako odporca Ježiša
3.Pokušiteľ (Mt 4, 3)
-využíva predmety, ktoré stvoril Boh – jablko v Edene
4.Otec lži (J 8, 44)
-klamanie je jeho podstatou, nedokáže hovoriť pravdu
5.Belzebúb (Mk 3, 22-23)
-„pán múch“, „pán kopy hnoja“
-tento termín sa používal ako výsmešná paródia mena kanaánskeho boha (2 K 2, 1), pokladaného za predstaviteľa zla alebo je to meno filištínskeho boha, ktorého Židia pokladali za veľmi zlého (2 Kr 1,2 -3); v Novom zákone sa toto meno stalo označením pre satana

6.Beliál (2 K 6, 15)
-titul, ktorý sa dával hociktorej zlej alebo bezbožnej bytosti
7.Zlostník (1 J 2,13)
-hlavných zámerom všetkých biblických odkazov je vykresliť obraz nepriateľa ako najvyššieho tvorcu zla
8.Knieža sveta (J 14,30)
- podľa Biblie sa ľudstvo postavilo proti Bohu a nepriateľovi, vodcovi bol prisúdený tento titul
Samozrejme, že je ešte mnoho ďalších titulov, ktorými sa dá vládca zla pomenovať, no vyššie uvedené patria medzi najznámejšie.

1.2 DÉMONI
Sú to zlí duchovia, „vojaci“ satana. Podobne, ako satan, boli pôvodne sväté, no Boh ich odsúdil na večné zatratenie. Sú skutoční, živí a mocní. Biblia charakterizuje démonov takto:
- sú to duchovia (Ef 6, 12; Ef 2, 1-2)
- je ich mnoho (Mk 5, 9; Mt 12, 43-45)
- sú mocní (1 Pt 5, 8; Ef 6,12)
- veria v Boha (Jk 2, 19; Mt8, 29-31)
- sú chytrácki (2 K 11, 3; Mt 4, 1 – 3; 2 Tim 2, 26)
- sú luhári (J 8, 44; 1 M 3)
- sú zlí (Ef 6, 12; J 8, 44)
- je im dovolené túlať sa a pokúšať (Mt 12, 43-45; 1 Pt 5,8; Job 1,7)
- sú ich celé zástupy (Mt 12, 22-24; Mk 5, 9)
- zaumienili si, že zničia Božie kráľovstvo (L 22, 31; J 13,2; ...)

1.3 ZAKÁZANÉ PRAKTIKY
Nasledujúci zoznam opisuje spôsoby, ktorými satan pôsobí skrze ľudí, aby dosiahol svoje zámery.
1.Zaklínanie – praktizovanie prostriedkov mágie, spočívajúce v ovplyvňovaní prostredníctvom zariekaní a zaklínadiel. Človek, ktorý praktizuje zaklínanie, sa volá „zaklínač“.
2.Bosoráctvo/ Mágia/ Čarodejníctvo/ Kúzelníctvo – praktika jednania so zlými duchmi, využívanie čarodejníctva alebo mágie, využívanie energie získanej za pomoci alebo riadenia zlých duchov najmä pre veštenie.
3.Veštenie/ Hádanie/ Vykladanie znamení - predpovedanie budúcnosti, akt predpovedania udalosti, prorokovanie iným duchom ako Duchom svätým.
4.Nekromantia – komunikácia s mŕtvymi, vyvolávanie duchov mŕtvych za účelom magického odhalenia budúcnosti alebo ovplyvnenia chodu udalostí.
5.Zariekavanie – počarovanie niekomu, obstaranie niečoho pomocou mágie.
6.Hvezdárstvo/ Astrológia/ Pozorovanie oblohy - veštenie podľa predpokladaného vplyvu hviezd na ľudské záležitosti a pozemské udalosti podľa ich polôh a aspektov.

1.4 VÝSKYT SATANIZMU
1.4.1 STARÁ ZMLUVA
Kanaánci, ktorí obývali zasľúbenú zem pred príchodom Izraelitov, uctievali boha menom Baal. Sprevádzalo to obetovanie zvierat (Sud 6,25) a smilnenie (2 M 34,15). Tieto dve dôležité črty satanských obradov pretrvali do dnešných čias.

1.4.2 NOVÁ ZMLUVA
1.Elymas – čarodejník a falošný prorok, nazývaný aj Barzejus (Sk 13,8-12), s ktorým sa stretol apoštol Pavol.
2.V meste Filips sa Pavol a Sílas stretli so slúžkou, ktorá mala veštiaceho ducha a vďaka nemu priniesla svojím pánom veľké bohatstvo.
3.Uctievanie diabla sa spomína v troch zo siedmich listov cirkevným zborom v Malej Ázii (Zjav 2-3).

1.4.3 PRIEREZ HISTÓRIOU
1.Toledo – Španielsko, 681 - mestská rada zakázala tzv. „omšu smrti“, ktorá sa slúžila s cieľom spôsobiť smrť určitej osoby.
2.Súdny proces s lady Alice Kytelerovou v Írsku v roku 1324 – obvinená bola z čarodejníctva, zo zapierania Krista zneuctením niektorých svätých predmetov používaných pri svätom prijímaní, z obetovania zvierat a z pohlavného obcovania s duchmi démonov, ktorí sa zjavovali v ľudskej podobe.
3.Francúzsko – obdobie vlády Ľudovíta XIV. – prípady smrti otrávením v kráľovskej rodine. Policajný komisár odhalil dôkazy, že mnohí členovia úzkeho kruhu obklopujúceho kráľa sa pravidelne uchádzali o pomoc diabla obetovaním novorodencov na satanských omšiach.
4.Spojené štáty – okolo 1650 – množstvo ľudí obvinených zo satanizmu a bosoráctva. Známe sú súdy s bosorkami zo Salemu v štáte Massachusetts.
5.Adolf Hitler – vraj bol aktívne zapojený do okultizmu. Dokonca panujú myšlienky, že si samovraždu naplánoval na „Walpurginovu noc“, čo je jedna z najvýznamnejších nocí v čarodejníckom kalendári, teda 30. apríl 1945. Urobil to vraj preto, aby satanovi priniesol najvyššiu obetu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Balthazar, Jean; Batellier, Jean; Bossy, Jean; Boulocová, Fabienne a kolektív: Voyage au Cœur du Mystérieux, SÉLECTION DU READER´S DIGEST, PARIS 1996; do prepracovaného nemeckého vydania preložili: Chrisoph Arndt, Marion Papenbrok – Schrammová, Margit Schäferová a kolektív: Grenzen unseres Wissens, VERLAG DAS BESTE GmbH, Stuttgart 1998; z prepracovaného nemeckého vydania preložili: Daniela Humajová, Jozef Bžoch, Katarína Hatalová, Viera Juríčková, Jozef Molitor: Záhady okolo nás, READER´S DIGEST VÝBER, organizačná zložka, 9.publikácia, BRATISLAVA 1999, vydanie prvé, ISBN 80-88983-00-2, Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3, Beck, Hubert F.: How to respond to ... THE CULTS, CONCORDIA PUBLISHING HOUSE, MO., ST. LOUIS 1977; preložila Dáša Zvončeková: Ako odpovedať na ... KULTY, TRANOSCIUS, a.s., LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1993, vydanie prvé, ISBN 80-7140-034-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.