Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Nemecký skladateľ 19. storočia a významný predstaviteľraného romantizmu.

Narodil sa v Hamburgu v roku 1809 v židovskejrodine. Jeho starý otec Moses Mendelssohn bol významný filozof.

Mladý umelec vyrastal v šťastnom rodinnom prostredív Berlíne, kde navštevoval všeobecnú a hudobnú školu. Milovalliteratúru, hlavne Goetheho básne, výtvarné umenie, veľa cestoval a z hudbyobdivoval hlavne Bacha. Podobne ako Mozart bol zázračným dieťaťom, koncertovalso svojou sestrou Fanny, ktorú nadovšetko miloval a ako klavirista získalveľké uznanie a popularitu.

Ale aj akoskladateľ prekvapil mimoriadne skoro, pretože ako 12-15 ročný skomponoval 12 sláčikových symfónií a dva koncerty pre dvaklavíry Es dur a As dur. Prvý venovalsestre Fanny.

Ako 20-ročný dirigent uviedol v Berlíne v roku 1929Bachove Matúšove pašie, čím oživil záujem nieleno Bachovu tvorbu, ale aj o celú vokálnu tvorbu baroka.

V tom istom roku bola premiéra Predohry k Snu noci svätojánskej v Londýne,ktorú skomponoval ako 17-ročný a vďaka nej sa stal svetoznámymskladateľom. Skladba očarila melodickosťou, ľahkosťou a lyrikou.

Svoje umelecké cesty namieril do Francúzska a Anglicka,kde koncertoval a vystupoval ako klavirista, dirigent a skladateľ. Študovalv Taliansku a z jeho ciest z Ríma, Benátok a Paríža vzniklapredohra Hebridy a jeho významné symfónie: 3. symfónia a mol Škótska,4. symfónia A dur Talianska, klavírna Pieseňgondoliera a mol zo slávneho klavírneho cyklu Piesne bez slov. Cyklus tvorí 48 krátkych skladieb v šiestichknihách, kde vstupujeme do kráľovstva romantickej krajiny, hudba je plnábásnických predstáv, plynie jasne, pokojne a harmonicky s romantickoucitovosťou a farebnosťou.

V roku 1835sa stal dirigentom orchestra v Lipsku a vďaka tomu sa stalo Lipskojedným z najdôležitejších hudobných stredísk Európy. Mal vysoké umelecképožiadavky a zážitkom bolo, keď sám hral aj dirigoval svoje dva klavírnekoncerty.

V roku 1843založil v Lipsku konzervatórium, kde sám vyučoval hru na klavíry a kompozíciu.

Ďalšou významnoupremiérou v Lipsku bol Husľový koncert e mol,v ktorom nádherne rozospieval husle. Toto dielo patrí medzi najobľúbenejšiesvetové skladby.

Osobitnú skupinu Barthodyho skladieb tvoria koncertnépredohry podľa literárnych diel: Tiché more a šťastnáplavba, Sen noci svätojánskej, Rozprávka o krásnej meluzíne, Ruy Blas, Hebridy. Bartholdy vytvoril veľa krásnejklavírnej hudby: sonáty, prelúdia a fúgy, variácie, fantázie a veľa obľúbenejkomornej hudby. Po rokoch sa opäť vrátil k dielu svojej mladosti a skomponovalscénickú hudbu k celej Shakespearovej hre Sen noci svätojánskej. Bolaprijatá s nadšením a Svadobný pochodsa stal neodmysliteľnou súčasťou svadieb. Skladateľské úspechy vyvrcholiliuvedením oratórií Pavol a Eliáš. Predčasné úmrtiejeho sestry ho veľmi zasiahlo, zomrel plný tvorivých síl ako 38-ročný v Lipsku.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk