referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Štvrtok, 21. októbra 2021
Akčné umenie
Dátum pridania: 25.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evelin5
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 801
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Akčné umenie 1965-1989

Alebo umenie akcie. Anglicky „aekcion art“, v preklade dej, čin. Zahrňuje rôzne formy umenia. Prvoradé už nie je vytvorenie pravého umeleckého diela, ale do popredia sa dostáva priebeh deja a fyzický úkon. Akčné umenie hľadá nové teritóriá mimo ateliérov a galérii. Dôraz kladie na živé predvádzanie deja zasadeného do konkrétneho priestoru v konkrétnom čase a za možnej aktívnej spoluúčasti diváka.

Stierajú sa hranice medzi umením a obyčajným životom. Tieto akcie často reflektujú kriticky sociálnu a politickú situáciu. Skúšajú a testujú psychické možnosti umelca. Na počiatku akčného umenia stojí J. Pollock a Yves Klein. Po roku 1945 vznikli 3 základné pojmy: Happening, Event, Performácia.

Happening z anglického slova „happen“ v preklade stať sa, udiať, náhodná príhoda. Je to organizovaná udalosť na rozhraní výtvarného umenia, hudby, či divadla. Môže sa odohrať kdekoľvek, v obchodnom dome, počas jazdy na diaľnici, v priateľovej kuchyni a to naraz alebo postupne. Môže trvať 1 hodinu, ale aj mesiac, alebo rok. Odohráva sa bez skúšok a repríz, podľa vopred určeného a pripraveného plánu. Prvý happening uskutočnil Eten Kaprow, ktorý uskutočnil 18 happeningov v 6 častiach v New Yorku v roku 1959. Ďalší významní predstavitelia happeningu boli R.Filliou, D.Spoerri, J.Beuys, N.J.Paik, W.Vostell a iní.

Event z anglického slovíčka „udalosť“. Jednoduchá a krátka udalosť bola rozšírená najmä v druhej polovici 50-tych rokov. Je to sprievodné podujatie k hlavnej akcii. Býva súčasťou happeningov. Najčastejšie sa používa v kontexte aktivít Fluxusu. Event považovali za jadro fluxusovaj estetiky. Nie je asambláž ľudského života vrhnutá do reality viažúca sa na ľudský materiál, ale sprivatizovaná akcia, nevyžadujúca si divákov. Môže byť realizovaný aj pred publikom, ale aj ako privátna hra samotného aktéra. Počiatky eventu siahajú do dadaizmu. Môže to byť aj krátke energické gesto. Napríklad umelec Paik rozbil pred divákmi husle. Za zakladateľa Fluxusu pokladáme Georga Maciunasa ( litovský emigrant ), v Kolíne v roku 1962 členovia Fluxusu neskôr organizovali happeningi v New Yorku, Paríži, Kodani, Kolíne. Toto všetko pomohlo vzniku eventu. Toto rebelské hnutie vytvorilo dočasné stretnutie amerických a európskych umelcov spojených záujmom o experiment v umení. Nadviazali na dadizmus, futurizmus a ruské avantgardné smery. V hnutí neskôr nastali rozpori čo viedlo k rozpadu a osamostatnenie sa jednotlivých umelcov. Bienále Benátky v roku 1990 sa uskutočnila veľká retrospektíva hnutia pod názvom Ubi fluxus ibi motus ( kde je fluxus, tam je pohyb ).

Performácia z anglického slovíčka „performens“ predvedenie, predstavenie. Odohráva sa pred publikom. Obsahuje mnohokrát prvky tanca, poézie, divadla, videa, ale aj iné. Zväčša ho predvádzajú aktér a jeho pomocníci. Úzko spojené s dadizmom, surealizmom, bauhausom. Môže sa však odohrať aj bez divákov v uzavretej galérii, exteriéry, divadle. Dnes sa Performácia realizuje najmä v divadlách a kluboch, býva súčasťou vernisáží, alebo sa prezentuje ako videozáznam či film. V kontexte Feministického umenia to boli performácie takých umelkýň, ako C. Sherman, G.Pane, V. Export, R.Horn, L.Labowitz, S. Lacy. V posledných desaťročiach sa objavilo viacero umelcov prechádzajúcich z jednej umeleckej disciplíny do druhej, ktorých korene môžu byť vystupňovateľné v performácii.


Akčné umenie na Slovensku

Začiatky akčného umenia vidíme koncom 50-tych rokov v tvorbe Vladimíra Popoviča, Milana Adamčiaka, Róberta Cypricha, Alexa Mlanarčíka. U nás toto umenie slúžilo ako obrana voči vtedajšiemu spoločenskému systému.

Vladimír Popovič

Zaoberal sa syntézou hudby, divadla a výtvarného vyjadrovania prostriedkov. V roku 1965 zorganizoval Púšťanie lodičky. V roku 1967 realizoval v svojom ateliéry Oheň všetko čistí... -tu spálil všetky vyrobené papierové objekty. V rokoch 1967 až 1972 organizoval Papierové akcie. V 60-tych rokoch organizoval aj multimediálne projekty.

Milan Adamčiak

Pracuje s experimentánou poéziou, hudbou a poetickými kreáciami. Inklinuje k mestskému prostrediu, menej k prírode. V roku 1969 v Ružomberku spolu s Robertom Cyprichom vytvorili akciu Prvý večer novej hudby. Potom v Bratislave Vodná hudba.

Alex Mlanarčík

Na Teriánskom plese ukazoval symbolické kŕmenie umelých kaprov s hudbou a nazval ho Trenie. Jeho neskoršie akcie napríklad, Prvý festival v snehu, Dní radosti, Evina svadba ( Žilina).
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.