Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Televízia

Televízia je významným šíriteľom správ, názorov a zábavy. Televízne vysielanie pomáha zvyšovať kultúrnu úroveň človeka. Prostredníctvom televízie možno pozorovať aj družice, planéty, kométy, mesiace a pod.

Od vynálezu rádia sa ľudia pokúšali o prenos obrazu a zvuku na diaľku. Myšlienka prenosu obrazov na diaľku spočíva v premene svetla na elektrický signál a signálu na svetlo. Prenášaný obraz sa rozdelí na malé štvorčeky. Pomocou fotoelektrického javu sa premení svetelná energia každého zobrazovaného bodu na elektrický signál. Vzniknutý el. signál sa potom buď priamo vysiela pomocou elektromagnetických vĺn, alebo sa uchová buď nahratím na magnetíckú pásku či iným spôsobom.Televízny príjmač je vlastne prístroj, ktorý premieňa televízny signál v podobe elektromagnetického vlnenia na obraz a zvuk. Pri bližšom pohľade na televízor zistíme, že obraz nieje jednoliaty a pozostáva z veľkého počtu bodov. Najdôležitejšou časťou televízora je obrazovka. Je vyrobená z hrubého skla a z jej vnútra je vyčerpaný vzduch. Pri prenose obrazu oko nesmie spozorovať, že lúč postupne prebieha po rôznych bodoch svietiacej obrazovky. Obrazy treba striedať s takou frekvenciou, aby sa následkom zotrvačnosti ľudského oka nepozorovalo mihanie jasu. Televízny signál je elektromagnetické vlnenie presne tak isto ako svetlo či rádiové vlnenie. Spolu so signálom televízie sa šíri aj zvuková vlna. Televízny príjmač je schopný tieto signály rozoznať a roztriediť. Vďaka tomu môžeme v reálnom čase sledovať obraz aj počuť zvuk súčastne. Na televízny prenos sa musia používať len ultrakrátke vlny, z čoho vyplýva, že vzdialenosť televízneho prenosu je obmedzená na priamu viditeľnosť. Revolučná udalosť, ktorá umožňuje televízny prenos na ľubovolné vzdialenosti, je použitie spojových družíc.

Televízia (ako aj ostatná elektronika) zaznamenala obrovský rozmach práve v poslednom desaťročí tohto tisícročia. Možno naši rodičia ešte pamätajú doby, keď televízne príjmače mali veľké rozmery, malú obrazovku, nemali diaľkové ovládače a trvalo niekoľko minút, kým sa „rozohriali“. Preto pri zapnutí dnešných televízorov čakáme sotva zopár sekúnd. Tretí rozmer televízorov je už len niekoľko centimetrov a obrazovka je úplne plochá. Nikomu už dnes nepripadá zvláštne, že sledujeme priamy prenos zápasov futbalu, hokeja či iných športových činností. Televízia sa stala všednosťou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk