Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alberti (1404-1472)

V osobe Leona Batistu Albertiho nachádzame architektúru, rovnako tak aj sochára a maliara. Získal vzdelanie ešte skôr, než začal tvoriť, a vo svojich spisoch formuloval nové myšlienky. Po štúdiach v Padove ho za pontifikátu Eugena IV. prijali na pápežský dvor. Medzi r. 1434 a 1437 ho nasledovala aj do Florencie, kde redigoval svoj spis o maliarstve. Po zvolení Mikuláša V.(1447) pôsobil ako architektonický poradca. Nepochybne teda radil pri prvom projekte úprav baziliky sv. Petra. V tom istom čase začal písať svoje dielo De re aedificatoria (o architektúre). Vo Florencii pracoval pre Giovanniho Rucellaiho pri stavbe priečelia kostola Santa Maria Novella a budoval palác a kaplnku San Sepolcro v kostole San Pabcrazio. V Rimini začal pracovať od r. 1450 pre Sigismunda Malatesta na prestavbe kostola San Francesco, ktorému chceli dať charakter antického chrámu ale nebol dokončený.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk