Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Richard Wagner

(1813-1883)
- hudobne sa vzdelával v Nemecku, Rusku, Francúzku
- spoznal opernú tvorbu v mnohých krajinách, ale aj nedostatky v opere. Snažil sa ich odstrániť OPERNOU REFORMOU.
- bol vynikajúci hudobník, literát a filozof
- založil operu v Beyrúth, kde sa dodnes hrajújeho opery
- OPERNÉ REFORMY: prekomponovaná, uzavretá, plynulá v jednom echu, tvz. nekonečnámelódia
- zaviedol techniku ,,leitmotívov"-príznačný motív.
- orchester obohatil o nové nástroje, ktoré mali charakterizovať atmosféru deju a najmä psychický stav hrdinov.

Najvýznamnejšie opery: Blúdiaci Holanďan, Rienzi, Tannhäuser, Zohengrin, Tetralógia, Prsteň, Triskan a Izolda, Mojskri - speváci norimbersky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk