Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bratislava

Bratislava leží na oboch brehoch Dunaja na rozhraní troch krajinných celkov: Borskej nížiny, Malých Karpát a Podunajskej roviny. Bratislava je najväčším mestom Slovenska. Od 13. storočia bola sídlom Bratislavskej stolice, neskôr župy. Roku 1536 sa stala hlavným mestom Uhorska a hoci svoje postavenie postupne strácala, uhorský snem tu zasadal až do roku 1848. Aj v ďalšom období ostala Bratislava najdôležitejším mestom na území Slovenska, či už ako sídlo ministra s plnou nocou pre správu Slovenska po vzniku ČSR, alebo sídlo magistrátu, resp. krajinského úradu. Hlavným mestom bola v krátkom období roku 1938-1940 za druhej svetovej vojny a potom od 1.1.1969 v rámci federálneho usporiadania ČSSR. Od 1.1.1993 je Bratislava hlavným mestom samostatnej Slovenskej republiky.

Bratislava sa člení na 5 okresov, ktoré majú 17 častí.

Bratislava je centrom cestovného ruchu na Slovensku. Jeho centrálna časť – Bratislava – staré mesto je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Medzi najvýznamnejšie kultúrnohistorické pamiatky patrí Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Michalská veža, Stará radnica, Primaciálny palác a mnoho ďalších. V Bratislave je Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum, Múzeum hodín, Múzeum mimoeurópskych kultúr a mnoho stálych i dočasných expozícií. Ďalej je tu Slovenská národná galéria, Mestská galéria i viaceré malé súkromné galérie. V Bratislave je nielen Slovenské národné divadlo, ale i Divadlo P.O. Hviezdoslava, Štúdio S, Divadlo Astorka a ďalšie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk