Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi sa narodil v roku 1678.

Taliansky huslista a hudobný skladateľ Antonio Vivaldi sa narodil v Benátkach. Najprv sa roku 1703 stal kňazom a potom učiteľom husľovej hry v škole pre osirelé dievčatá. Ako vyučovaciu pomôcku tu napísal množstvo husľových koncertov. Keď tieto koncerty vyšli, priniesli mu slávu v celej Európe. Vivaldi sa stal jedným z najznámejších hudobných skladateľov baroka a založil vyše 40 opier a 500 koncertov, z nich 230 pre sólové husle a ďalších 100 pre iné nástroje. Usiloval sa ustáliť formu koncertu v troch hlavných častiach (rýchla, pomalá a zasa rýchla). Posledné roky svojho života strávil v chudobe a záujem o jeho hudbu sa obnovil až v 19. storočí. Vivaldi zomrel keď mal 63 rokov a to bolo v roku 1741, ale známy je až dodnes, medzi jeho najznámejšie skladby patria: L Estro armonico, ktorú zložil v roku 1712 a Štyri ročné obdobia, ktorú zložil v roku 1725.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk